Gang i 38 projekter

l Igangsatte projekter: Jysk-Fynsk IT-satsning, Udviklingscenter for Træ og Møbler, Viden- og kompetencecenter for vindenergisektoren,

Udviklingscenter Årslev, Offshore Center Danmark (forprojekt), Plastcenter (forprojekt), DesignNet Jylland-Fyn, Jysk-Fynsk investeringsfremme

(forprojekt), Business Academy Danmark Sydvest, Center for Akvakultur, Vestdansk filmmiljø, Transport i det kompetente og innovative

Danmark, Center for underleverandører (forprojekt), ViP Vækstmiljø, Styrkelse af iværksætterkulturen

i


uddannelsessystemet i Sønderjylland, Foreningen af Danske


Udviklingsparker.


l Godt på vej mod igangsættelse:

Forsker-Kontakten (universitetssamspil), Center for konkurrencekraft og bæredygtighed, KNOP,


AluCluster-vækstmiljø,

Viden- og kompetencecenter for transport


og logistik, Center for bioteknologisk bioraffinering, Center for


kompetenceudvikling

i industriel fødevarebearbejdning, Kolding


Forsker- og Udviklingspark, Center for bioenergi, ressourcer og affald, Danmarks

Industri- og Branchemuseum.


l Færdigmeldt: Erhvervsforskningsakademi i Randers, Videncenter for regional erhvervsfremme,

Netværk for udvikling af serviceeksport, Center for proteomanalyse og toxiologi, Center for produktudvikling, Kompetence- og

videncenter for materialeteknologi, Kompetence- og videncenter for effektelektronik, Det maritime flagskib, Kultur som konkurrenceparameter, Kompetencecenter

for markedsmodning af miljøteknologi til eksport, Den digitale region.


l To projekter er opgivet: Udviklingspark NetværkSydfyn,

Task force for etablering af udviklingsparker.