FTF afviser mere decentral løn

Produktivitet. For at øge produktiviteten og effektiviteten i den offentlige sektor peger mange på, at en større del af lønnen skal udbetales individuelt til de mest flittige og dygtige.

Foto: Sif Meincke. »Det er ikke markedskræfterne, der råder i den offentlige sektor. Det er helt andre mekanismer.« siger formand for FTF, Sorgenfrey.
Læs mere
Fold sammen

Lokale lønforhandlinger er generelt til gavn for dansk økonomi, viser ny forskning. Men det er ikke noget, som de mange ansatte i den offentlige sektor er glade for, eller vil få noget ud af.

Det fastslår Bente Sorgenfrey, der er formand for hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), som organiserer op mod 450.000 især offentligt ansatte. Det er blandt andet Danmarks Lærerforening, BUPL og Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet, der er medlem af FTF, og de har allerede for en del år siden forsøgt sin med den såkaldte »Ny løn«, som ikke blev nogen stor succes, fremhæver Bente Sorgenfrey.

»Det er ikke markedskræfterne, der råder i den offentlige sektor. Det er helt andre mekanismer. Det vil også give en større lønspredning, eftersom lønposen er den samme. Det er ikke som i den private sektor, hvor den samlede kage kan blive større, hvis det går godt. Derfor vil mere individuelle lønformer i den offentlige sektor føre til, at nogle får det ringere. Hvis grundlønnen skal være lavere, og den individuelle løndel større, så vil nogle få mere og andre mindre,« siger Bente Sorgenfrey.

Hun tilføjer, at det af samme grund bliver meget svært, at overbevise medlemmerne om, at det er en god idé.

»Så det er ikke noget, der kommer til at stå på vores dagsorden ved de kommende forhandlinger om nye overenskomster.«

Højere produktivitet

Professor Jakob Roland Munch fra Københavns Universitet siger dog hertil, at en mere decentral løn i den offentlige sektor sandsynligvis kan give mere effektive enheder med højere produktivitet hos de ansatte. Sker det, så kan det frigøre penge og ressourcer til løsning af andre opgaver.

Produktivitetskommissionen, der har professor Peter Birch Sørensen som formand, har peget på, at der kan spares en tocifret milliardformue, uden at det går ud over den service, som kommuner, regioner og staten yder til skatteyderne, hvis tingene gøres lidt mere smart i den store offentlige sektor. Hvis det over en længere årrække lykkes at indfri potentialet i hele den offentlige sektor, vil det svare til gevinster på over 50 mia. kr. årligt. For at strømline den offentlige sektor anbefaler Produktivitetskommissionen en vifte af tiltag og herunder også, at især offentlige ledere i højere grad end i dag aflønnes efter resultater.