Frontkæmper mod bøvl angriber ministerier

Formanden for regeringens egen ekspertgruppe i kampen mod bureaukrati, Stelton-direktør Michael Ring, kommer højst usædvanligt med skarp offentlig kritik af udvalgte styrelser og ministerier.

Regeringen vil bureaukratiet til livs – men ikke alle ministerier spiller med, mener formanden for Virksomhedsforum. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Sådan har det igen og igen lydt fra regeringen, der allerede sidste forår gjorde kampen mod administrativt bøvl til en erhvervspolitisk mærkesag. Men når det kommer til stykket, er det langtfra alle offentlige styrelser og ministerier, der er lige indstillede på at ændre indgroede vaner og gøre op med bureaukratiet.

Det er i hvert fald meldingen fra formanden for regeringens ekspertgruppe i kampen mod bøvlet, Stelton-direktør Michael Ring. Som formand for regeringens Virksomhedsforum for enklere regler har han til opgave at komme med forslag til afbureaukratisering, og efter lidt over et år på posten retter han nu højst usædvanligt en skarp offentlig kritik af dele af centraladministrationen.

»Nogle af de svar, som styrelser og ministerier er kommet med, er ganske enkelt ikke gode nok. Fødevarestyrelsen er f.eks. ikke lige så imødekommende som andre styrelser. Her mangler vi generelt forståelse for behovet for enklere regler. Men vi har også bemærkelsesværdige eksempler på manglende vilje fra bl.a. Justitsministeriet og andre offentlige myndigheder,« siger Michael Ring.

Regeringen nedsatte Virksomhedsforum i foråret 2012 og markerede hermed en ny offensiv strategi i kampen mod det konstant omsiggribende bureaukrati. Virksomhedsforum er allerede kommet med 201 forslag til afbureaukratisering, og regeringen har forpligtet sig til enten at gennemføre forslagene eller forklare, hvorfor de ikke gennemføres.

Erhvervsorganisationerne har taget godt imod Virksomhedsforum, men i Dansk Erhverv kan man godt nikke genkendende til Michael Rings kritik.

»Jeg er enig i, at der er en bemærkelsesværdig forskel i synet på bureaukrati i forskellige ministerier og styrelser. Vi har bl.a. oplevet en manglende forståelse for regelforenklinger hos Miljøstyrelsen, Fødevarevarestyrelsen og Skat,« siger markedsdirektør i Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft.

Som eksempel på kritikken fremhæver Michael Ring, at Virksomhedsforum for nylig har fået »et svar fra Fødevarestyrelsen, som er fuldstændig hul i hovedet«.

»Vores forslag handler om at forenkle en ekstremt besværlig proces, når man skal importere kinesiske materialer, der er i kontakt med fødevarer. Fødevarestyrelsen har afvist hovedparten af forslaget med henvisning til EU-regler, men andre lande har altså ikke problemer med at være mere smidige,« siger Michael Ring.

I Fødevarestyrelsen mener direktør Esben Egede Rasmussen, at kritikken er skudt ved siden af målet. Han er enig i, at mange regler om import er yderst besværlige, men han fremhæver, at det skyldes EU-regler, der skal overholdes.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF), der er på ferie.