Frisørlån udhuler iværksætterfond

Læs mere
Fold sammen
Favorable statsgaranterede lån til etablering af frisørsaloner og grøntforretninger dræner statens indskud

i den såkaldte iværksætterfond med 25 mio. kr. De nye såkaldte kom-i-gang- lån, som regeringen lancerede i

sidste uge bliver således finansieret med penge, der oprindeligt var tiltænkt Iværksætterfonden. Regeringen

gør dermed et betydeligt indhug i den pulje på 100 mio. kr., der var øremærket til etablering af Iværksætterfonden.Tiltaget

skyldes, at regeringens ambitiøse plan om at etablere en meget bred iværksætterfond rettet mod alle typer af nyetablerede

virksomheder, har vist sig at være en fiasko. Investorerne løber ganske enkelt skrigende bort, når de hører,

at nogle af deres mange hundrede millioner kroner skal gå til iværksættere i traditionelle lavteknologiske brancher.

Klar

forbedring

Erhvervspolitisk ordfører for Venstre Rikke Hvilshøj ser ændringen som en klar forbedring.- Det

har længe stået klart, at den oprindelige plan ikke fungerede, fordi iværksætterfonden skulle investere for

bredt. Derfor har vi lagt hovederne i blød for at finde en ordning, hvor vi tilgodeser alle slags iværksættere.

Det, vi er kommet op med, er en langt bedre løsning, siger Rikke Hvilshøj.Med kom-i-gang-lånene har regeringen

skåret frisør-iværksætterne ud af fondens investeringsfokus, som nu målrettes skarpt på højteknologiske iværksættervirksomheder.

En af de involverede parter i oprettelsen af den efterhånden stærkt forsinkede iværksætterfond forventer,

at udskillelsen af de lavteknologiske iværksættere vil forbedre mulighederne for, at Iværksætterfonden bliver

til noget.

Lettere at sælge ideen- Vi kommer selvfølgelig til at mangle de 25 mio. kr., hvis ikke de bliver

fundet andre steder, men alt i alt så vil det blive lettere at sælge ideen til investorerne nu, hvor Iværksætterfonden

er målrettet højteknologi, siger investeringsdirektør Martin Vang Hansen, Vækstfonden.Regeringen

offentliggjorde for nylig planer om at yde statsgaranterede lån til etablering af nye frisørsaloner og grønthandlere

- nye såkaldte kom-i-gang-lån, hvor staten garanterer en stor del af tabet. Kom-i-gang-lån ligner Vækstkaution,

men er rettet mod enkeltmandsvirksomheder med mindre kapitalbehov.Vækstkaution gives til lån på op til fem

mio. kr., mens kom-i-gang-lånene er på under 500.000 kr. Det er endnu ikke fastlagt, hvor stor en del af de forventede

tab, staten garanterer for, men det bliver en væsentlig del, oplyser Økonomi- og erhvervsministeriet.Kom-i-gang-lånene

bliver udbudt i samarbejde med pengeinstitutter, som forpligtes til at oprette filialer med speciale i iværksætterfinansiering. I

forbindelse med forårspakken vil iværksætterne desuden blive tilbudt rådgivning i forbindelse med regnskaber,

skatteregler og forretningsplaner. Vækstfonden bliver statens forvalter på ordningen.