Fredagens obligationer: Renten uændret på dagen og ugen

Renten på den toneangivende danske statsobligation sluttede stort set uændret fredag og kunne dermed ikke fortsatte torsdagens stigninger. Den samme tendens kunne observeres ude i Europa.

Markedsdeltagerne fik nyt fra eurozonen, mens der senere på dagen var skuffende nøgletalsnyt fra USA.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation, 1/2 pct. Stat 2027, endte i underkanten af 0,52 pct., hvilket var et basispoint højere end torsdag, da renten tog et hop på 6 basispoint. Fredagens slutniveau var uændret i forhold til sidste fredag. Renten har i ugens løb bevæget sig mellem 0,47 pct. og 0,56 pct.

Der var stort set de samme bevægelser i renten af samme størrelsesorden på de nordlige europæiske markeder, mens der var stigninger syd for Alperne.

Renterne på obligationsmarkederne globalt er steget siden onsdagens møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor renten som ventet blev hævet med 25 basispoint til 1-1,25 pct. Centralbanken venter fortsat at hæve renten yderligere en gang i år (i december ifølge de fleste analytikere) og tre gange til næste år. Dernæst vil banken begynde skrumpning af balancen inden udgangen af året. Hvornår er ikke meldt ud, men flere analytikere venter, at det sker fra september.

Fortsætter centralbanken med at hæve renten som indikeret, vil obligationsrenterne stige yderligere.

SKIDT NYT FRA USA

Til formiddag blev der leveret endelige forbrugerpriser fra eurozonen. Den årlige stigning i de europæiske forbrugerpriser aftog i maj til 1,4 pct. fra 1,9 pct. måneden før.

Tidligere havde et estimat fra det europæiske statistikkontor vist samme udvikling, og økonomerne havde ifølge Bloomberg News også ventet, at de 1,4 pct. ville blive bekræftet i fredagens endelige opgørelse.

Fredag eftermiddag kom der en mindre håndfuld skuffelser fra USA.

Klokken 14.30 skuffede påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser.

Det påbegyndte boligbyggeri maj faldt på månedsbasis 5,1 pct., mens der var ventet en stigning på 4,1 pct., og antallet af byggetilladelser faldt 4,9 pct. mod en ventet stigning på 1,7 pct. ifølge estimater fra Bloomberg News.

Michigan-indekset var ventet stort set uændret i 97,0. Det kom ind på 94,5 i juni mod 97,1 i maj.