Fradragsmuligheder under skoleophold

Skattefokus.

Skatterådet har tilsyneladende udvidet praksis for, hvem der kan anses for at være lønmodtager i relation til at være på rejse.

I to nærmest enslydende afgørelser har Skatterådet taget stilling til elevers/lærlinges fradragsmuligheder under skole-/praktikophold.

Skatterådet blev spurgt om en elev/lærling, der har indgået en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed under et skoleophold, betragtes som en lønmodtager på et midlertidigt arbejdssted?

I forbindelse med sagernes behandling indstillede SKAT til Skatterådet, at elever/lærlinge i de beskrevne situa-tioner ikke var på rejse for arbejdsgiveren, og at de dermed heller ikke var berettiget til rejsefradrag.

SKAT lagde vægt på, at eleverne som udgangspunkt kun er ansat, så længe uddannelseskontrakten løber, således at der ikke er tale om en fast ansættelse hos arbejdsgiveren, og at eleverne ikke står til rådighed for arbejdsgiveren under skoleopholdet, og at arbejdsgiveren på den måde ikke bevarer instruktionsbeføjelsen under skoleopholdet.

Endelig lagde SKAT vægt på, at uddannelsen ikke er "skræddersyet" til netop denne arbejdsgivers særlige behov.

Skatterådet fandt derimod, at eleverne er berettiget til rejsefradrag, idet uddannelsen til elektriker kan sidestilles med andre uddannelser, hvor der tidligere er indrømmet fradrag.

Betingelserne for at foretage fradrag er, at lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Det er herudover er det som nævnt blandt andet afgørende, at personen kan betragtes som lønmodtager.

Som nævnt i SKATs indstilling har der efter hidtidig praksis i relation til blandt andet befordringsfradrag været lagt vægt på:l at arbejdsgiveren under skoleopholdet bevarer sine instruk-tionsbeføjelser over eleverne, således at disse er pålagt at stå til rådighed for at udføre opgaver af arbejdsmæssig/tjenstlig karakter.

l at eleverne under skoleopholdet er underlagt de samme tjenstlige forpligtelser som ved praktisk tjeneste og således står til rådighed for arbejdsgiveren til faktisk benyttelse.

l at ansættelsen sker i en institution med henblik på udførelse af praktisk arbejde.

l at uddannelsesforløbet er tilrettelagt i institutionens regi på grund af ønsket om den rette kvalificerede arbejdskraft.

l at eleverne ikke bliver afskediget efter uddannelsens slutning.

Skatterådets afgørelse må på den baggrund anses for at være en udvidelse af praksis for, hvornår personer under uddannelse er berettiget til både befordringsfradrag og fradrag for rejseudgifter.