Fra Polen til Vietnam

Vietnam, Tyrkiet og Algeriet er nogle af de lande, hvor Eksport Kredit Fonden (EKF) har flest engagementer. Og Mexico er også

på vej op.- Det er lande med rimelig gode markeder, men der er stadig en grad af risiko, vurderer direktøren for

EKF, Lars Kolte.Til gengæld er Østeuropa efterhånden blevet et sikkert og normalt område for danske

virksomheder at investere i og EKF''s aktiver i området er derfor faldende. I midten af halvfemserne havde EKF flere millioner

kroner i Polen, hvor beløbet i dag er nær nul.- Målet for os er jo netop at rydde junglen, så de andre

kan komme til, siger direktøren.EKF forsikrer mod risiko ved finansiering af eksport til vanskelige markeder og er garanteret

af den danske stat. Formålet er, at åbne op for nye markeder ved at forsikre danske virksomheder, der ønsker at

eksportere til nye markeder. -

Giver overskud

Eksport Kredit Fonden havde i 2003 et overskud på 170 millioner kroner, hvilket

er det bedste siden 2000. Overskuddet hænger blandt andet sammen med, at skyldnerlande i voksende omfang betaler gæld

af, der blev stiftet tilbage i 80''erne. Her er det især lande som Egypten og Rusland, der er begyndt at afdrage på gammel

gæld. Men også en satsning på uddannelse af medarbejderne har været med til at mindske tab.- Tidligere

lagde vi os i ly af banker, nu tager vi en selvstændig risikovurdering. Vi har ansat internationale krediteksperter. Tendensen er,

at vi ikke taber så meget -vi begår ikke så mange dumheder, siger Lars Kolte.Derudover bruger de cirka 30.000

kroner pr. medarbejder om året på efteruddannelse.- Selvom det koster mange penge at uddanne folk, er det kun en

promille af, hvad tabene koster. Vi har set en klar sammenhæng mellem øget kompetencer og lavere tab på skader,

siger direktøren og han understreger at det er en del af den fremtidige strategi.- Det satser vi benhårdt på,

siger Lars Kolte.

Stabil udstedelseI 2003 udstedte EKF nye garantier for 3,6 milliarder kroner. Det er på niveau

med året før, som markerede det hidtil største omfang for udstedelse af nye garantier. Fonden har samlet udestående

garantier for 10,6 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til året før. Men det skyldes, at de fleste garantier

er udstedt i US-dollars, og kursen på dollars faldt i 2003 med cirka 16 procent.