Forslag uden overraskelser

Der er flest søde bolsjer til erhvervslivet i regeringens ny finanslov, men virksomhederne slipper ikke for at betale for bedre

ældrepleje og sygehuse.


Det finanslovsforslag, som finansminister Thor Pedersen (V) fremlagde tirsdag, indeholder ikke

de store overraskelser for erhvervslivet i forhold til, hvad VK-regeringen har meldt ud i de seneste uger.


Konkurrenceevnepakken

med lettelser på skatteområdet for i alt 400 mio. kr. og nye intiativer for 100 mio. kr. ligger fast. Samtidig har Venstre og

de konservative som lovet fjernet de mange stramninger på erhvervsområdet, som den tidligere regering lagde op til, da

den fremsatte sit forslag til finanslov i efteråret.


Det betyder, at sygedagpengeforsikringen for selvstændige og

mindre arbejdsgivere ikke bliver nedlagt, at afskaffelsen af ATP-kompensation opgives, og at der ikke kommer en ny CO2-afgiftspakke

og cementafgift.

Besparelser

Alt i alt skulle stramningerne havde skæppet 2,2 mia. kr. i statskassen. De penge vil den ny

regering nu finde ved at beskære statstilskud og puljer.


Og her slipper erhvervslivet ikke.


- Når vi beskærer

byrderne for erhvervslivet og tilrettelægger en mere markedsorienteret politik, må erhvervslivet også leve med at

tilskudene bliver reduceret. Alle kan ikke få tilskud, lyder finansminister Thor Pedersens begrundelse for at skære i

erhvervstilskudene.


Langt de største beskæringer i tilskud og puljer i 2002 sker da også på Økonomi-

og Erhvervsministeriets område, nemlig 1,2 mia. kr. i alt.


Boligområdet må holde for med nedskæringer

på i alt 580 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at regeringen skære en halv mia. kr. af byfornyelsespuljen.

Energiområdet følger lige i hælene med nedskæringer på 410 mio. kr. Det går både ud over

energiforskning, tilskud til vedvarende energi og tilskud til energibesparelser i virksomheder.


Endelig bliver tilskuddet til

hjemmeservice bliver som ventet kraftigt beskåret med ca. 230 mio. kr. i år.