Forskerhjælp til tackling af globalisering

Ambitiøst forskningsprojekt skal lede hen til modeller for, hvordan danske virksomheder mest optimalt kan imødegå globaliseringens udfordringer.

Læs mere
Fold sammen
Med lidt held vil danske virksomheder om tre år få adgang til en række modeller for, hvordan de bedst muligt kan tackle de udfordringer, globaliseringen byder på.

Det er i hvert fald et af hovedmålene med et nyt ambitiøst forskningsprojekt, der har fået 15 mio. kr. til projektet af Det Strategiske Forskningsråd.

Projektet ledes af Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. Aalborg-forskerne skal samarbejde med kolleger fra Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og det svenske Chalmers University of Technology i Göteborg. Desuden kommer der en ekstra international dimension på arbejdet, når finske forskere fra Helsinki University of Technology efter planen starter en parallel aktivitet efter dansk forbillede.

Med i projektet er også mere end 20 virksomheder og flere af deres brancheorganisationer, oplyser projektets leder, professor John Johansen fra Center for Industriel Produktion.

Nogen facitliste kommer der ikke ud af anstrengelserne. Til gengæld skal forskerne gerne nå frem til en række af modeller, som virksomhederne kan anvende i deres globalisering. Desuden håber John Johansen, at man kan præsentere en række virksomhedscases, der vil kunne virke som inspiration. Endelig er det hensigten, at projektet også skal munde ud i en teoretisk del med forskellige teoretiske udviklingsmodeller.

Usikkerhed

Baggrunden for forskningen er angiveligt, at mange virksomheder på tærsklen til globalisering står famlende over for situationen. Selv større, etablerede virksomheder udtrykker usikkerhed, hævder John Johansen.

På spørgsmålet, om ikke de andre brancher blot kan skæve til tekstilindustrien og lære af den, svarer han.

- Måske og måske ikke. Tekstilindustrien har ganske rigtigt arbejdet med globalisering i en årrække, men det er langt fra givet, at andre brancher bare kan kopiere tekstilvirksomhedernes initiativer. Det er lige præcis det, vi gerne vil have ud af dette projekt. At få skabt nogle modeller, der kan anvendes på tværs af brancher samtidig med, at vi inddrager selve branchernes indsats i eksempelvis brancheforeningerne. Det kan jo godt være, tekstilindustrien har global succes, fordi den tidligt lærte at outsource, men det kan jo også være fordi, branchen har været dygtige til at markedsføre København som en vigtig modeby. Sammenhængen mellem branche og virksomheder er vigtig, men det er også vores mål at se på sammenhængen med uddannelser og det øvrige samfund. Vi ser med andre ord ikke bare på virksomhederne, men ser globaliseringens udfordringer i et større og bredere perspektiv.

Også innovationssystemet herhjemme vil blive inddraget i forskningen, der altså får en parallel i Finland. Det ser John Johansen som en styrke, fordi forskerne på den måde får adgang til at kunne drage sammenligninger og se på eventuelle fælles problemstillinger.

Forberedelserne til projektet blev gennemført før, krisen for alvor satte ind, men den har ikke ligefrem gjort det hele mindre aktuelt. Tværtimod har den aktualiseret behovet for, at den enkelte virksomhed forholder sig til globaliseringen og øget behovet for, at virksomheden tackler situationen rigtig.

Blandt de godt 20 deltagende virksomheder findes der såvel meget erfarne virksomheder udi globalisering og virksomheder, der først lige er på vej til at tage de første skridt.