Forsikringssvindlere spilles videre som sorteper

Snyd. Et fælles skaderegister for forsikringsbranchen vil være et effektivt værktøj mod svindlere på vandretur.

Forsikringsagent ude at tjekke biler. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

I Danmark blev der opdaget forsikringssvindel for mere end en halv milliard kroner i 2016. Det viser de seneste tal fra brancheforeningen Forsikring & Pension, som samtidig påpeger, at det reelle beløb, der svindles for på årsbasis, formentlig ligger tæt på de fire milliarder kroner. Det er selvfølgelig uacceptabelt for forsikringsbranchen og alle de ærlige kunder, der i sidste ende betaler for festen, som i runde tal koster en gennemsnitlig husstand 1.500 kroner »for meget« om året på forsikringsbudgettet.

Derfor undersøger Codan årligt en række sager, når vi får mistanke om forsikringssvindel. Det gør vi blandt andet ved at se på, hvilke typer skader kunden tidligere har anmeldt. På den baggrund kan skade­behandleren danne sig et billede af, om der er tale om en reel skadesag, eller om anmeldelsen skal granskes nærmere for mulig svindel.

Det er dog en tidskrævende affære at få overblik over en kundes forsikringshistorik, da brikkerne til puslespillet ofte findes hos flere forskellige forsikringsselskaber. I dag skal vi bede om kundens accept til at indhente disse data, og dernæst skal vi bede kundens tidligere forsikringsselskaber om at udlevere disse informationer.

Her kan vi med fordel søge inspiration hos vores nordiske naboer, der med deres respektive datamyndigheders velsignelse har oprettet fælles skaderegistre, som letter arbejdet med at opklare svindel. I Sverige har man Gemensamma Skadeanmälnings­registret og Norge har Forsikringsselskapenes Sentrale Skaderegister, der i forbindelse med anmeldelsen af en konkret skade giver skadebehandleren mulighed for at se kundens skadehistorik hos tidligere forsikringsselskaber.

Et rødt flag kan for eksempel være, hvis kunden tidligere har anmeldt mange eller lignende sager til flere forskellige selskaber. Skadebehandleren har kun adgang til registret i en begrænset periode – og udelukkende i forbindelse med konkrete skadesager, hvor de bidrager til hurtigere screening for svindel og dermed hurtigere sagsbehandling generelt set.

Når vi afslører forsikringssvindel i Codan, tilbageholder vi som oftest udbetalingen og opsiger forsikringsaftalen. I grove tilfælde skrider vi til politianmeldelse. Dermed har vi stoppet et svindelforsøg, hvilket naturligvis er godt. Men i de fleste tilfælde er sorteper i praksis spillet videre, da en forsikringssvindler efterfølgende kan forsøge at snyde sig til udbetalinger i et andet forsikringsselskab. I disse tilfælde vil et fælles skaderegister være et effektivt værktøj til at hindre, at svindelen fortsætter.

I forbindelse med Codans undersøgelser af svindelsager får vi fra tid til anden kendskab til, at sagen også indeholder elementer af socialt bedrag. Vi har set sager, hvor en kunde er erklæret helt eller delvist uarbejdsdygtig, og dermed har udsigt til en anseelig forsikringsudbetaling. I forbindelse med vores undersøgelser bliver vi måske opmærksomme på, at personen er i stand til at løfte tunge vægte i det lokale træningscenter eller arbejder sort med et fysisk krævende arbejde.

Dermed kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved, om personen er berettiget til forsikringsudbetaling eller andre ydelser i form af eksempelvis sygedagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. Men da forsikringsselskaber ikke har mandat til at undersøge mistanke om socialt bedrag i større skala, slutter sagen for os, når vi har undersøgt og håndtereret de forsikringsmæssige aspekter.

Forsikringssvindlere nyder godt af de høje danske standarder for forbruger­beskyttelse og persondatalovgivning. Forsikringsselskaber er nemlig omfattet af de særlige regler om videregivelse af fortrolige oplysninger, der følger af lov om finansiel virksomhed. Det indebærer, at vi ikke uberettiget må videregive kundeoplysninger om f.eks. helbredsforhold eller andre følsomme oplysninger uden kundens samtykke.

Det giver god mening i forhold til alle kundeforhold – på nær lige når det drejer sig om svindelsager, hvor vi har meget begrænsede muligheder for at orientere eksempelvis pensionsselskaber, offentlige myndigheder eller andre forsikringsselskaber om vores viden, der potentielt kan medvirke til at forhindre svindel hos dem og deres kunder.

Det er i min optik misforstået godhed, når de regler, der skal beskytte forbrugeren, også beskytter svindleren. I dag er det for let at slippe afsted med svindel og lade fællesskabet hænge på regningen.

Lad mig for god ordens skyld slå fast, at jeg ikke er tilhænger af overvågningssamfundet. Som udgangspunkt tror jeg på det bedste i folk og bifalder principperne for forbrugerbeskyttelse. Men gennem mine mere end 20 år i forsikringsbranchen har jeg fra første parket oplevet, at et fåtal uærlige individer svindler for store beløb.

Forsikringsbranchen kan meget vel tage et større ansvar for at medvirke til at begrænse svindel og socialt bedrag i samfundet generelt set. Men det forudsætter, at man lovgivningsmæssigt muliggør en smidigere udveksling af information i forbindelse med denne særlige type forsikringssager.