Formue falder fortsat

I alt blev formuen reduceret med 13,3 mia. kr. til 274,8 mia. kr. Aktieafdelingernes formue faldt med 22,7 mia. kr., mens formuen

i obligationsafdelingerne til gengæld voksede med 11,5 mia. kr., viser Nationalbankens balancestatistik for investeringsforeninger.

Aktieafdelingernes formue er siden udgangen af 1. kvartal 2002 faldet med 45,5 mia. kr. fra 133,7 mia. kr. til 88,2 mia. kr., hvilket

primært skyldes de store kursfald. Obligationsafdelingerne har i samme periode oplevet en stigning i formuen på 21,0 mia.

kr. fra 154,6 mia. kr. til 175,6 mia. kr. og det skyldes primært tilgang af nye midler.