Forlænget barselsorlov vækker ikke begejstring

Fremover får forældre mulighed for at passe deres børn hjemme, indtil barnet er fyldt 60 måneder, dog ikke

med fuld dagpengekompensation. Det er en af konsekvenserne af det finanslovsforlig, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik tirsdag

morgen.


I forvejen havde regeringen lagt op til, at forældre kunne passe barnet hjemme, indtil barnet var fyldt 52 uger,

men den nuværende mulighed for at gå på børnepasningsorlov blev helt afskaffet.


Dansk Folkeparti havde

ellers ønsket en model, der hed et års barselsorlov plus et halvt års børnepasningsorlov på nedsatte

dagpenge. Nu må partiet nøjes med otte uger ekstra til forældrene.


Forlængelsen vækker ikke umiddelbart

begejstring hos Dansk Handel & Service, DH&S, hvis medlemsvirksomheder i høj grad beskæftiger kvinder.


-

Først og fremmest frygter vi, at det giver yderligere flaskehalse med et lønpres opad til følge. Derudover tror

vi ikke ligefrem, at det vil fremme ligestillingen, siger jurist Laurits Røn hos DH&S.


- Jeg kan godt frygte, at mange

kvinder vælger at blive hjemme i hvert fald i de 52 uger, hvor der er fulde dagpenge, hvis ikke orlovsudvidelsen følges

op af 100 pct. pasningsgaranti, siger Laurits Røn med henvisning til, at regeringen forventer, at kommunerne kan nedlægge

900 børnepasningspladser alene i år, og nøjes med 2.500 mindre om året på længere sigt.


Samtidig

kan barselsorloven blive dyr for virksomhederne, selvom forlængelsen af barselsorloven i første omgang ikke medfører

direkte udgifter for arbejdsgiveren.


- For det første risikerer vi flaskehalse på flere områder med lønpres opad

til følge, mener Laurits Røn.


Derudover kan der komme et pres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne for

at få udvidet adgang til fuld løn under barsel. I dag et normen indenfor LO-DA området at lønmodtageren

får fuld løn de første 14 uger af barselsorloven.


Endelig er den ny ordning bureaukratisk og betyder administrative

byrder for virksomheden, blandt andet fordi den ny ordning kun gælder for børn født efter 1. januar i år.


-

Det betyder, at virksomhederne skal administrere to komplicerede ordninger på en gang. Samtidig skal de have besværet

med at finde vikarer, ligesom den indbyggede muligheder for at udskyde dele af orloven, gør det svært at tilrettelægge

arbejdet i virksomheden, konstaterer Laurits Røn.

Forvirring i ministerium

I Beskæftigelsesministeriet hersker der

fortsat en smule forvirring om, hvordan de ekstra ugers forældreorlov skal skrues ind i regeringens oprindelige forslag. Det

står dog klart, at forældrene fortsat kun kan få økonomisk kompensation svarende til 52 ugers fulde dagpenge.


Inden

barnet er fyldt otte uger må forældrene sætte sig ned og overveje, hvor lang tid de ønsker at gå hjemme

ved barnet. Ønsker forældrene fulde dagpenge under hele orloven, kan moderen gå hjemme i fire uger før fødslen plus

14 uger efter, mens faderen har ret til to ugers fædreorlov. Dertil kommer 32 ugers forældreorlov, som forældrene

kan dele mellem sig efter eget ønske.


Forældrene kan dermed gå hjemme i 48 uger på fulde dagpenge.


Ønsker

forældrene derimod at gå hjemme i 14 uger mere, altså til barnet fylder 60 uger, blive den løbende udbetaling

af dagpenge nedsat, så den ikke overstiger et beløb i hele perioden svarende til 52