Forbrugertilliden i forsigtig fremmarch

Almindelige mennesker i mange lande stilles hver måned en række spørgsmål om deres egen og landets økonomi. Svarene på disse spørgsmål vejes sammen til en særlig feberkurve over økonomien, som kaldes for et »forbrugertillidsindeks.« Jo højere tal dette har, jo større optimisme er der tale om. Lige nu er tallet stigende, men fortsat nede på meget lave værdier set i et historisk lys.

Læs mere
Fold sammen
Forbrugerne er begyndt at se lidt mere lyst på fremtiden. Ikke bare herhjemme, men også i USA, Tyskland og i alle de 16 eurolande under et.

Det viser nye tal, og det er endnu et tegn på, at det nu langsomt – men sikkert begynder at gå fremad for verdensøkonomien, der ellers siden efteråret 2007 har været lammet af den mest alvorlige nedtur siden 1930ernes depression.

Men fortsat er niveauet for forbrugernes syn på deres egen og landets økonomi yderst lavt og nede på noget af det mindste, der er set i mange år.

Lave renter hjælper
Herhjemme skal man eksempelvis tilbage til den alvorlige økonomiske krise i begyndelsen af 1990erne for at finde en periode, hvor der senest var større pessimisme blandt forbrugerne.

Det samme er tilfældet i de fleste andre lande. Men på det sidste er en del af det mest udprægede og voldsomme sortsyn, som gjorde sig gældende hen over nytår, kastet over bord.

Chefanalytiker Allan von Mehren fra Danske Bank siger, at den sidste tids stigning i forbrugernes tillid til fremtiden formentlig skyldes de lave renter og faldende skatter, som er på vej både i Tyskland, USA og herhjemme.

Skrotpræmier på biler
Både USA og Tyskland har og også indført skrotpræmier på gamle biler, hvilket har været med til at skabe lidt optimisme og tillige salg af flere nye biler.

»Men hvis vi skal have en varig opgang i økonomien, der ikke kun baserer sig på midlertidige stimulanser fra lavere skatter og større offentlige udgifter, så kræver det en vending på arbejdsmarkedet og en større jobsikkerhed. Det er først, når forbrugerne ikke længere frygter arbejdsløshed, at de for alvor begynder at bruge flere penge,« siger Allan Von Mehren.

Det letter først i USA
Han tilføjer, at det formentlig først er et stykke inde i 2010, at det private forbrug for alvor vil vise styrke og begynde at stige i Europa, mens det godt kan ske lidt før i USA.

»Lige nu ser vi alene, at beskæftigelsen ikke falder med samme fart som før, og at de store fyringsrunder er ved at tage af. Men fortsat er arbejdsløsheden på vej op, hvilket lægger en betydelig dæmper på forbrugerne og dermed hele økonomien,« siger han.

Makroanalytiker Peter Skøttegaard Øemig fra Jyske Bank siger på tilsvarende vis, at forbrugerne fortsat er pessimister, og at der af samme grund så absolut ikke er umiddelbart optræk til nogen buldrende fremgang i det private forbrug.

»Men aktierne er steget lidt på det sidste. Samtidig falder boligpriserne i eksempelvis USA ikke med samme fart som før. Også det er med til at tage toppen af den meget udtalte pessimisme, vi så tidligere på året,« siger Peter Skøttegaard Øemig.

Det private forbrug er den største trækmotor for økonomien i langt de fleste lande, men der er også håb om, at eksporten til især Asien vil rette sig i den kommende tid, hvilket også kan være med til at få sat mere fart på de økonomiske hjul ude og hjemme.