Forbrugerpriserne dykkede i december

Enlige forældre med børn og ældre enlige blev hårdest ramt af stigninger i forbrugsudgifterne i 2012, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Foto: Asger Ladefoged
De danske forbrugerpriser faldt i december med 0,3 pct. mod en ventet nuludvikling. På årsbasis steg for forbrugerpriserne med 2,0 pct. mod en ventetstigning på 2,3 pct. 

Samlet set gik inflationen hårdest ud over enlige forældre med børn og enlige borgere over 60 år i 2012.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

"For enlige med børn betød prisstigninger i 2012, at forbrugsudgiften steg med 6.000 kr. i forhold til 2011. Det svarer til en stigning på 2,1 pct. For enlige 60 år og derover uden børn betød prisstigningerne i 2012 en stigning på 4.000 kr., hvilket også svarer til en stigning på 2,1 pct. Enlige med børn og enlige 60 år og derover uden børn er således de husstandstyper, der har oplevet de største relative stigninger i forbrugsudgiften som følge af prisstigninger," skriver Danmarks Statistik i opgørelsen.

Kategorien "husstande med mindst tre voksne" slap bedst fra prisstigningerne.

Opgørelsen afslører desuden, at 2012 bød på det største fald i reallønnen siden slutfirserne.

"Selv om inflationen bød på et pænt fald i december har inflationen generelt ligget på et højt niveau i 2012. Status er således nu at inflationen har ligget på 2,4% i 2012. Samtidig er der kun udsigt til en fremgang i lønningerne i den private sektor på ca. 1,5%. Det har desværre den kedelige konsekvens, at 2012 har budt på det største fald i reallønnen siden 1989. Dertil kommer, at det nu er tredje år i træk, at reallønnen falder, det er ikke sket siden starten af 80'erne," siger Nykredits seniorøkonom Tore Stramer i en kommentar.

Opgørelsen er lavet på baggrund af tal fra Forbrugsundersøgelsen 2009-2011 og forbrugerprisindekset Forbruger og nettoprisindeks december 2012.