Forbrugerpriser juni steg mere end ventet

De danske forbrugerpriser steg 1,2 pct. i juni opgjort på årsbasis mod en årsstigningstakt i maj på 1,3 pct. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Sydbank vurderer, at inflationen er "standhaftig". (Opdatret kl. 10.45)

Stigningen var større end ventet. Median og gennemsnit af fem estimater, som Bloomberg News havde indsamlet, gav forventning om en stigning på 1,0 pct. Estimaterne lå fra en stigning 0,8 pct. til 1,2 pct.

Det seneste år er priserne på uddannelse steget med 5,0 pct. på grund af stigende priser for at gå i privatskole. Boligudstyr og husholdningstjenester er steget med 4,4 pct., hvilket kan henføres til stigende priser på møbler og boligudstyr, oplyser statistikkerne.

Priserne på kommunikation er faldet 3,6 pct. på grund af faldende priser på teleudstyr- og tjenester. Transport ligger 3,0 pct. lavere end samme tidspunkt i fjor, hvilket hovedsageligt kan tilskrives faldende priser på benzin.

Sydbank vurderer, at inflationen er "standhaftig".

- Den standhaftige inflation herhjemme skal primært ses i lyset af, at der stadig er et betydeligt underliggende inflationspres i dansk økonomi i kølvandet på de forgangne års højkonjunktur, stigende lønpres og lav produktivitetsvækst. Den danske kerneinflation - altså inflationen renset for energi og fødevarepriser - har holdt sig på et stabilt højt niveau i underkanten af 2,5 pct. over de seneste mange måneder, skriver chefanalytiker i Sydbank, Christian Hilligsøe Heinig, i en kommentar.

Faldende råvarepriser har dog betydet, at inflationen er faldet voldsomt tilbage siden toppunktet i august sidste år. Dengang lå inflationen på 4,3 pct., anfører han.Hos Danske Bank venter man, at inflationen er tæt på bunden.

- Inflationen bunder i disse måneder - vi venter, at inflationen vil få yderligere et lille nyk nedad til knap 1 pct. på årsbasis for derefter at stige langsomt til et niveau omkring 2 pct., når vi kommer ud på 12-måneders sigt, vurderer Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian.

Opgjort på månedsbasis steg forbrugerpriserne 0,3 pct. i juni, som i maj. Her var estimaterne mellem et fald på 0,1 pct. og en stigning på 0,3 pct. og medianen en stigning på 0,1 pct.

Selvom priserne fortsætter med at stige mere end ventet og mere end i vores nabolande, så venter Handelsbanken fortsat priserne vil blive presset.

- Ser vi fremad, er vi dog stadig af den overbevisning, at stigende ledighed og lav kapacitetsudnyttelse vil medvirke til at presse virksomhedernes pricing-power, og det er derfor også vores forventning, at inflationen vil falde yderligere, når vi bevæger os hen over sommerferien, hvor også fortsatte negative basiseffekter fra energipriser trods den seneste tids højere oliepris stadig vil have indflydelse. Generelt ventes den svage økonomiske aktivitet også at udgøre et pres nedad på priserne, blandt andet via svækkelsen på arbejdsmarkedet, der vil medvirke til at presse lønstigningstakten i dansk økonomi ned, og dette vil modvirke effekten af at basiseffekterne fra energipriserne begynder at falde bort i løbet af efteråret, skriver cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen, i sin kommentar.

RB Børsen