Forbrugerne tror på opsvinget

Selv om aviserne byder på næsten daglige nyheder om nedskæringer og afskedigelser, er de danske familier begyndt

at tro på opsvinget. Forbrugertilliden steg ganske pænt i januar, og kom op på det højeste niveau siden sommer

2000.Det fremgår af de seneste tal for forbrugertillidsindikatoren som Danmarks Statistik netop har udsendt. I opgørelsen

kan man læse, at den samlede forbrugertillidsindikator steg fra én i december og til fem i januar.Først

og fremmest fordi danskerne har fået et langt mere optimistisk syn på den nuværende og fremtidige økonomiske

situation. Familiernes vurdering af deres egen økonomiske situation i dag i forhold til for et år siden er fordoblet

fra fem til 10. Mens vurderingen af den økonomiske situation for landet som helhed er vokset fra -1 og til -10.Handel-,

Transport og Service, HTS, fremhæver, at forbrugernes forventning til Danmarks økonomiske situation et år ud i

fremtiden ikke har været så høj siden september 1994.- Det tegner godt for det kommende år, hvor HTS

forventer, at forbrugerne vil være en af de bærende kræfter i en dansk vækst på 2,1 pct., siger cheføkonom

i HTS, Jens Brendstrup.I lighed med flere andre økonomer advarer han dog mod at overfortolke tallene. Der er ikke nødvendigvis

nogen entydig sammenhæng mellem forbrugernes forventninger og den reelle økonomiske udvikling.- Bagsiden af medaljen

er, at virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder faldt i december sidste år. Det afspejler, at forbrugernes

optimisme endnu ikke har forplantet sig i stigende omsætning, siger Jens Brendstrup.

Lavere rente

Hos både Nordea

og Danske Bank bliver opgørelsen fra Danmarks Statistik også modtaget meget positivt, men med forbehold.Chefanalytiker

i Danske Bank Steen Bocian mener primært at stigningen skyldes to ting.l Skattereformen, som vil betyde at en almindelig

dansk familie i år for omkring 5.500 kr. mere til forbrug.l Renten er faldende, og det betyder lavere ydelse for boligejere

med rentetilpasningslån.Begge dele er med til at få smilene frem hos de danske forbrugere. Men Steen Bocian understreger,

at forbrugertilliden normalt stiger i januar, da årets første måned byder på udsalg. Og hvis man renser tallene

for sæson er fremgangen ikke helt så stor. Dog stadig på det højeste niveau siden december 2000.Mens

senioranalytiker i Nordea Jes Asmussen fremhæver, at danskerne ser forholdsvis lyst på jobsituationen.Det er godt

fordi udviklingen på arbejdsmarkedet er en af faremomenterne i den danske økonomi.Hvis danskerne føler

sig sikre i jobbet er der større sandsynlighed for, at de vil øge deres forbrug.