Forbrugerne bruger færre penge

Industriproduktionen taber tempo primært fordi forbrugerne beholder tegnedrengen i lommen - størst fald i produktionen af varige forbrugsgoder.

Industriproduktionen er faldet 2,6 procent fra juli til august, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det skyldes især, at forbrugerne ikke køber så mange varige forbrugsgoder som tidligere.

Det største fald i industriproduktionen er sket på forbrugsgoder, der er faldet med 5 procent.

Generelt bekræfter faldet i den samlede industriproduktion indtrykket af, at den kraftige vækst vi har set i de seneste år, er afløst af en udfladning i 2007, skriver Danske Bank i en kommentar til tallet.

"Det skyldes i høj grad, at økonomien er tæt på kapacitetsgrænsen. Det er simpelthen svært at øge produktionen yderligere, når ledigheden er helt bund. Samtidig har vi set en afmatning i forbruget, og væksten i detailsalget er gået ned, hvilket kan være med til at dæmpe væksten i produktionen," skriver seniorøkonom Frank Frank Øland Hansen fra Danske Bank i en kommentar.