Fokus på lovforslag om lufthavnstakster

Lovforslag. Vi stiller fem skarpe spørgsmål om de ugentlige udfordringer i det danske erhvervsliv. I dag til Ole Paaske, som er direktør for Aarhus Lufthavn A/S.

Siden 1. juni 1998 har Ole Paaske været direktør for Aarhus Lufthavn A/S, der har 110 medarbejdere. Lufthavnen er ejet af Århus, Randers, Grenaa og Ebeltoft kommuner samt af Århus Amt. Den har en omsætning omkring 60 mio. kr. og skal ikke give et stort overskud. Det skal løbe rundt for lufthavnen, der servicerer østjyske virksomheder og befolkningen. I 2005 havde lufthavnen et underskud før skat på 4,4 mio. kr. og en egenkapital på 77 mio. kr.

Der har de seneste år været en hel del diskussioner om fastsættelse af lufthavnsafgifter, og Aarhus Lufthavn er blevet beskyldt for at lade lavprisselskabet Ryan Air lande og lette alt for billigt på ruten Aarhus-London. Aarhus Lufthavns bestyrelse er sammensat af kommunalpolitikere og tre medarbejdervalgte.

Hvad er din største udfordring i den kommende uge?

- Jeg vil have fokus på lovgivningsprocessen om den fremtidige, statslige regulering af lufthavnstakster. Der er i øjeblikket et lovforslag under behandling i Folketinget, og jeg vil følge forslagets politiske forløb meget nøje.

Hvordan løser du konkret den opgave?

- Jeg vil prøve at påvirke den politiske proces frem mod 2. behandling i Folketinget ved at kommunikere med medierne og ved - sammen med mine gode kolleger i de øvrige danske provinslufthavne - at påvirke det politiske system ved personlig opsøgende virksomhed.

Hvilke personer i virksomheden bruger du til at løse opgaven?

- Det er lidt af et one man show, men min bestyrelse kan forsøge at påvirke partier og folketingspolitikere i deres baglande. Og min bestyrelsesformand, Margrethe Bogner, som er medlem af Århus Byråd, har været ret aktiv med dette arbejde. De tre medarbejderrepræsentanter i lufthavnens bestyrelse bliver også inddraget med henblik på at påvirke deres baglande - det vil sige fagforeningerne 3F og HK.

Hvilke personer i dit private netværk trækker du på?

- Mit faglige netværk består først og fremmest af lufthavnschefer i de øvrige provinslufthavne herhjemme. Og dem vil jeg trække på. Mit private netværk er fredet i den slags sager.

Hvad gør du for at sikre, at opgaven bliver løst ordentligt?

- Jeg vil holde en løbende og tæt dialog med de involverede parter - det vil sige direktørerne i de øvrige provinslufthavne og med bestyrelsen for Aarhus Lufthavn.