Foghs store plan for arbejdskraft

Regeringen er på vej med plan for at øge arbejdsstyrken med ældre og indvandrere.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udpegede tirsdag den største udfordring for det danske samfund. I sin tale ved Folketingets åbning pegede statsministeren på manglen på arbejdskraft, som "den største udfordring, det danske samfund står over for".

- Dansk økonomi er sund og solid. Men vi står over for nye udfordringer. Den største opgave i de kommende år bliver at sikre tilstrækkeligt med hænder og hoveder på arbejdsmarkedet - både i de private virksomheder og i de offentlige institutioner, sagde statsministeren fra Folketingets talerstol.

Derfor vil regeringen i efteråret fremlægge en større plan for at skaffe mere arbejdskraft til Danmark. Planen indeholder 10 punkter, der sammen med en arbejdsmarkedskommission skal sørge for, at de private virksomheder og den offentlige sektor får nemmere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

En del af planen er at få flere ældre borgere til at blive på arbejdsmarkedet. Regeringen vil blandt andet indføre et særligt nedslag i skatten på 100.000 kroner for 64-årige, der har været fuldtidsbeskæftigede fra 60-års alderen. Derudover skal folkepensionister have bedre mulighed for at arbejde uden at blive trukket i pensionen.

Samtidig erkender statsministeren, at det er nødvendigt at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

- Men der skal være tale om en kontrolleret indvandring, som sikrer, at de, der kommer hertil, har de rette kvalifikationer og kan forsørge sig selv, tilføjer Anders Fogh Rasmussen.

Statsministeren brugte desuden en del taletid på at fokusere på regeringens kvalitetsreform på dagen, hvor den politiske sæson formelt blev skudt i gang. I den forbindelse introducerede Fogh et nyt begreb: Den nye ulighed.

- Vi står over for en ny udfordring. En udfordring, som vi kunne kalde den nye ulighed. En ulighed, som ikke først og fremmest bunder i mangel på penge, men snarere i mangel på livschancer, sagde statsministeren.

Han greb også muligheden for at tale om værdier. Ikke mindst når det gælder integration. Han mindede om, at der i Danmark er "grupper af religiøse ekstremister, som ikke anerkender og respekterer de grundprincipper, det danske folkestyre bygger på". Det giver statsministeren anledning til bekymring, hvorfor regeringen vil fremlægge en handlingsplan mod radikalisering. Han ønskede dog samtidig at komme med en tydelig opfordring.

- Jeg har en stærk appel til alle. Lad nu ikke terrorsagerne give anledning til at dæmonisere danskere med muslimsk baggrund. Vi taler om et meget lille mindretal, der har ekstreme holdninger. De må ikke få lov til at ødelægge tilværelsen for det massive flertal af danske muslimer, som har skabt sig et godt og fredeligt liv i Danmark med uddannelse og arbejde. Lad os forene kræfterne om at bekæmpe truslen fra ekstremismen, sagde statsministeren.

Statsministerens værdikamp kan også overføres til udlandet.

- Desværre har vi set eksempler på, at vore værdier er under pres. Vi står midt i en global værdikamp. I den kamp kan vi ikke være neutrale. Vi må stå fast i forsvaret for de grundlæggende frihedsrettigheder, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Heller ikke ved denne lejlighed udskrev statsministeren et folketingsvalg. I stedet skal Folketingets politikere i arbejdstøjet når det gælder forhandlingerne om kvalitetsreformen og 10-punktsplanen for mere arbejdskraft.

RB-Børsen