Fogh tror fri a-kasser

Det fremgik af tirsdagens ugentlige pressemøde med statsministeren.


Ifølge Anders Fogh Rasmussen støttede

Dansk Folkeparti oprindeligt planen om frit valg af a-kasse og etableringen af en tværfaglig statslig a-kasse, da han efter

valget sonderede de parlamentariske muligheder for regeringsdannelsen.


- Regeringen har kun fremsat forslag i regeringensprogrammet,

som vi var rimeligt sikre på kunne gennemføre, sagde Fogh Rasmussen, der understregede, at det er væsentligt for

regeringen af få et gennembrud på netop det område.


Dansk Folkepartis tøven overfor forslaget bunder

i en frygt for, at en a-kasse med statstilskud i ryggen skal blive konkurrenceforvridende. vlsKlagefrister i udvalg

Regeringen

og Dansk Folkeparti har bedt om, at ændringsforslaget om lov om køb bliver sendt tilbage til fornyet udvalgsbehandling,

indtil der kommer nye informationer frem om konsekvenserne af en ti års reklamationsfrist ved køb og mangler ved byggematerialer.


Det

fremgik af 2. behandlingen af ændringsforslaget i Folketinget tirsdag. Ændringsforslaget er fremsat i forbindelse med

indarbejdelsen af et EU-direktiv om forbrugerbeskyttelse. Som omtalt i ErhvervsBladet mandag har regeringen foreslået en klagefrist

på fem år, men SF og Enhedslisten har blandt andet på baggrund af etnernitsagen fremsat et ændringsforslag. Og

umiddelbart er Dansk Folkeparti parat til at støtte forslaget uden om regeringen. Nu er Dansk Folkeparti imidlertid gået

med til at give erhvervsorganisationerne en mulighed for at blive hørt om konsekvenserne af oppositionens forslag om ti års

klagefrist. ras/vlsFå vil benytte ny grænseSom et led i regeringens konkurrenceevnepakke bliver grænsen

for, hvornår en virksomhed skal lade sig momsregistrere hævet fra 20.000 til 50.000 kr. Det betyder, at 31.000 virksomheder

har mulighed for at droppe momsregistreringen, men skatteminister Svend Erik Hovmand (V) forventer, at kun 7.500 virksomheder vil

benytte sig af muligheden.


I et svar til SFs folketingsmedlem Aage Frandsen oplyser skatteministeren, at fordelen ved en forhøjelse

af momsgrænsen er størst for de virksomheder, der afsætter varer eller ydelser til endeligt forbrug. Fordelen for

virksomheder, der sælger til andre momspligtige virksomheder, og for nystartede virksomheder er derimdo begrænset.


Til

gengæld slipper store dele af foreningslivet for at momsregistrere salg fra klubhuse m.v. Det vil samlet set betyde, at Told

& Skat kan spare en del administration. Samtidig forventer skatteministeren ikke, at Told & Skat skal til at bruge flere penge

på at kontrollere øget sort arbejde. Det er op til de kommunale skattemyndigheder, fremgår det af skatteministerens

svar. vlsmia. til nye fængslerDet bliver nødvendigt at investere godt en halv mia. kr. i udvidede kapacitet

i de danske fængsler, hvis regeringens voldspakke skal gennemføres. Af justitsminister Lene Espersens (K) præsentation

af forslaget fremgår det, at regeringen budgetterer med øgede anlægsudgifter ved fuld indfasning af voldspakken

i 2007 på i alt 539 mio. kr.


Regeringen forventer at voldspakken, som skærper straffen for vold, voldtægt,

biltyveri, optøjer og uagtsomt manddrab eller grov legemsbeskadigelse, bliver vedtaget i løbet af foråret. Foreløbig

har Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti meddelt, at de stemmer for. vlsNy avis for iværksættereDer

skal mere gang i iværksætteriet i Viborg amt. Et af de midler, der nu tages i brug, er udgivelsen af en ny avis, der skal

få flere unge til at overveje en fremtid som selvstændige erhvervsdrivende. "Ung i værk", som avisen hedder,

udgives af Kontaktpunkt for Etablerings Rådgivning i Viborg amt. Den henvender sig først og fremmest til folkeskolens

afgangselever og elever på tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Avisen rummer interviews med og portrætter af

ti unge, succesrige iværksættere i Viborg amt. Samtidig giver den gode råd om, hvordan man bedst griber tingene

an, hvis man går med en iværksætter i maven.


- Der er ikke noget galt i at være lønmodtager, men

for mange unge vil en fremtid som selvstændige erhvervsdrivende være mindst lige så atttraktiv. Avisen skal bl.a.

virke motiverende for denne gruppe af unge, men på en realistisk måde. Det er hårdt arbejde at starte og drive egen

virksomhed. Det understreges også i avisen, hvor de unge iværksættere gør opmærksom på, at det

i højere grad er bevidstheden om at bygge noget op og være sin egen herre end udsigten til hurtig gevinst, som driver

drem, siger virksomhedsrådgiver Poul Damsgaard, TIC Viborg amt, der er koordinator for kontaktpunktet i amtet. jc