Første skridt på vejen

Hvad mener I egentlig med titlen på erhvervspakken "Vækst med vilje"?


Jamen, det er et dejligt udtryk.

Det betyder, at vi virkelig vil det her. Jeg er blevet kaldt vækstministeren, og det er jeg stolt af. Hele pakke signalerer,

at vi virkelig vil skabe den nødvendige vækst i samfundet. Det er første skridt på vejen.


I siger,

konkurrenceevnepakken vil forbedre konkurrenceevnen med 1,3 mia. kr. Hvordan det?


Der er meget svært at vurdere effekten

på konkurrenceevne, men vi har regnet det sådan ud, at pakken koster staten 400 mio. kr. i form af lettelser på

skatter og afgifter, samt 100 mio. kr. i nye iniativer. Det giver 500 mio. kr. Dertil 300 mio. kr. i lettelser på energipriserne. Oveni

skal lægges besparelser ude i virksomhederne på grund af administrative lettelser. Vi regner med, at det sparer virksomhederne

for fem mio. timer om året og har sat det til en besparelse på 500 mio. kr.


Hvordan når du frem til en lettelse

på el-priserne på 300 mio. kr.?


Der er tale om det beløb, som energipriserne ikke vil stige med i de kommende

år på grund af regeringens politik. Vi har meldt ud, at vi vil stoppe opførelsen af tre vindmølleparker.

Dertil kommer, at vi tager hul på forhandlinger om at ændre i forligene på energiområdet. Men det er naturligvis

svært at sige præcist, hvor store lettelserne bliver


Pakken er en del af finansloven. Vil de enkelte elemeneter i

pakken være til forhandling?


Ja, det vil de. Vi skal nu til at forhandle om finansieringen. Derfor kan der blive tale om

ændringer i nogle af forslagene, inden de bliver vedtaget. Jeg forventer bred opbakning til forslagene i Folketinget.


Du

taler meget om, at du vil gøre noget for iværksætterne. Men der er kun få forslag, der retter sig direkte

mod nye virksomheder. Hvad vil i gøre for iværksætterne?


Jeg er slet ikke enig. Der er mange forslag, der

gør det lettere for nystartede virksomheder. En moderniseret etableringskontoordning og ophævelsen af tidsbegrænsningen

for fremførelse af underskud for nu at nævne enkelte. Derudover vil de mange administrative lettelser gøre det meget

nemmere at starte selv. Og så fremlægger videnskabsministeren og jeg en iværksætterpakke senere på foråret.