Flertal for at refundere afgifter ved reeksport

Læs mere
Fold sammen
Den tidligere regerings lovforslag om refundering af bilafgifter ved reeksport ventes genfremsat af den nye borgerlige regering her

i foråret.


- Det var ihvertfald vores opfattelse, at skatteminister Svend Erik Hovmand var positiv, da vi talte med ham

i januar, siger direktør Bent Mikkelsen, De Danske Bilimportører, DBI.


I Skatteministeriet forventer man, at lovforslaget

genfremsættes til marts.


- Det står på regeringens lovprogram, siger ministeriets pressesekretær, Hanne

Weirup Sørensen.


DBI forventer ligesom ministeriet, at der vil være flertal for forslaget, da det netop var den

tidligere regering, som fremsatte det for første gang sidste år.Uforandret bilbestand

I lovforslaget blev

det understreget, at en ændret lov ville være provenuneutral. Det hænger sammen med, at bilsalg oftest resulterer

i køb af en ny.


- Og en ny bil betyder flere penge i afgifter, end man giver tilbage ved reeksport af den gamle bil, da

man kun får den nedskrevne afgift. Told og Skat kender også allerede brugte bilers værdi, når de importeres

til Danmark.


Bent Mikkelsen peger på, at hvor f.eks. en tysk bilforhandler har 300 millioner mennesker alene i EU at sælge

til, har en dansk forhandler kun et publikum på fem mio. - den danske befolkning - at sælge til.


- Det er imod EU-bestemmelserne

om en vares fri bevægelighed. Vi har i mange år haft en bilbestand på 1,8-1,9 mio. biler i Danmark, så regeringen går

ikke glip af provenu. Men vi har understreget overfor ministeren, at de 15 pct. af afgiften, som den tidligere regering ville have

i gebyr ved reeksport, er urimelig, siger Bent Mikkelsen.