Flertal dropper kommission til at undersøge udbytteskandale

En uvildig advokatundersøgelse skal nu undersøge "Danmarkshistoriens største tyveri af skattekroner", svindlen med udbytteskat for 12,3 mia. kr. Dermed står det klart, at Skatteministeriet i denne omgang slipper for en dyr og omfattende kommissions-undersøgelse af sagen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V). Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Et politisk flertal er netop blevet enige om at en uvildig advokatundersøgelse skal kulegrave skandalen om svindel med dansk udbytteskat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er tilfreds med, at der nu er politisk enighed om en undersøgelse af udbyttesagen:

»En advokatundersøgelse kan forhåbentlig give os nogle af de svar, man savner i den her forfærdelige sag. Det handler både om at få et klarere billede af, om der har fundet fejl og forsømmelser sted, som har medvirket til, at svindlen kunne finde sted. Og om at lære så meget som muligt, så vi kan sikre, at det aldrig sker igen. Derfor er det positivt, at et bredt flertal er enige om en advokatundersøgelse,« siger Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

Dermed står det klart, at Skatteministeriet i denne omgang slipper for en omfattende egentlig kommissionsundersøgelse af skandalen.

Skandalen om svindel med udbytteskat er blevet kaldt danmarkshistoriens største tyveri af skattekroner. Skat vurderer, at en gruppe svindlere har haft held med uretmæssigt at trække 12,3 mia. kr. ud af Skat ved hjælp af svindel med dansk udbytteskat, og i 2015 blev en række chefer i Skat sendt hjem på grund af skandalen.

Sagen er blevet undersøgt af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, der i september vurderede, at der ikke var juridisk grundlag for tjenstlige sager mod de hjemsendte chefer i Skat. Derfor er der endnu ikke placeret noget ansvar for skandalen, og i løbet af efteråret har Karsten Lauritzen indkaldt til drøftelser om mulighederne for en dybere undersøgelse af sagen.

Fra flere sider har der lydt et krav om en egentlig kommissionsundersøgelse af sagen, da en advokatundersøgelse ikke vil indebære egentlige afhøringer og derfor blot vil være en »skrivebordsundersøgelse«, som kritikken har lydt. Blandt andet fra Dansk Told- og Skatteforbund samt fra advokater for de hjemsendte Skat-chefer. Derfor blev det også kaldt et »skræmmebillede«, da Skatteministeriet i et notat vurderede, at hele 100 personer skulle afhøres i en kommissions-undersøgelse af sagen.

Men i denne uge skiftede Dansk Folkeparti dog mening om sagen og dermed var vejen banet for advokatundersøgelsen.

Ifølge Skatteministeriets pressemeddelelse skal den uvildige advokatundersøgelse blandt andet belyse, hvordan Skat tilrettelagde og udførte udbetaling og kontrol af udbytterefusion, og om og hvordan denne tilrettelæggelse og udførelse af opgaven har haft betydning for, at det lykkedes at gennemføre svindlen.

»Den uvildige undersøgelse skal desuden vurdere, om og i hvilket omfang der er sket fejl og forsømmelser i Skat og Skatteministeriet – og i den forbindelse, om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod en eller flere embedsmænd. Endelig skal advokatundersøgelsen undersøge og beskrive de faktiske omstændigheder vedrørende de sidende ministres eventuelle rolle i sagen. Advokatundersøgelsen kan dog ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået fejl eller forsømmelser, da det er Folketinget, som har kompetence til at tage stilling til sådanne spørgsmål,« skriver Skatteministeriet, der ønsker undersøgelsen afsluttet inden udgangen af 2017.