Flere virksomheder outsourcer administrationen

Danske virksomheder outsourcer fortsat mest produktionsopgaver til udlandet, men IT-opgaver samt administration og sagsbehandling flytter nu i stigende grad med.

Mere end hver tredje danske virksomhed har outsourcet arbejdsopgaver til udlandet.

Det er fortsat produktionsopgaver, som fylder mest i virksomhedernes udflytningsovervejelser, men mange sender efterhånden også IT-opgaver til udlandet, og flere og flere vælger også at få opgaver inden for administrartion og sagsbehandling løst uden for landets grænser. Det skriver Center for Ledelse i sit nyhedsbrev.

"Der sker ikke markante ændringer i virksomhedernes holdning til, hvilke opgaver der med fordel kan outsources til udlandet. Dog kan vi se en vis stigning i omfanget af opgaver inden for området administration og sagsbehandling. Her er der tale om en stigning på næsten 40 procent sammenlignet med året før til i alt 14,2 procent. Jeg forventer, at denne tendens vil fortsætte de næste år. Det vil matche den udvikling, vi bl.a. ser i England i øjeblikket," siger Jens Holmgren, der er videncenterchef hos Center for Ledelse.

Centret har i december gennemført en undersøgelse af danske virksomheders holdning til og arbejde med globaliseringen.

35 procent af virksomhederne i undersøgelsen siger, at de allerede har outsourcet arbejdsopgaver til udlandet, mens yderligere syv procent har truffet beslutning om at ville outsource arbejdsopgaver.

Mere overraskende er det måske, at 16 procent har besluttet sig for ikke at ville flytte arbejdsopgaver til udlandet, skriver Center for Ledelse i nyhedsbrevet.

37,7 procent anfører, at de har lagt eller planlægger at lægge IT-opgaver i udlandet.