Flere virksomheder får etisk politik

Antallet af virksomheder, der har indført en etisk politik, er i kraftig stigning.

Det fremgår af en undersøgelse blandt de virksomheder, der deltager i Jyllands-Postens og Rambøll Managements halvårlige Eksportbarometer.

For fire år siden havde kun 12 pct. af de danske virksomheder indført en etisk politik.

Det tal er i dag mere end fordoblet, således at en fjerdedel af de danske virksomheder har udarbejdet en etisk politik. De vil ikke handle med hvem som helst eller med hvad som helst, men stiller eksempelvis krav til udenlandske samarbejdspartneres arbejdsmiljø eller krav til bæredygtig produktion, skriver Jyllands-Posten tirsdag.

En etisk politik kan eksempelvis indeholde forbud mod at anvende underleverandører, der benytter børn som arbejdskraft. Andre krav til samarbejdspartnere kan handle om miljø og naturressourcer, dyrevelfærd eller om anvendelsen af de varer, danske eksportører kan afsætte.

Fælles for de etiske politikker er, at de stiller større krav til udenlandske samarbejdspartnere, end lovgivningen i partnerens land gør.

Det stigende antal etiske politikker i virksomhederne skal bl.a. ses i lyset af globaliseringen, hvor store dele af især arbejdskraftintensiv produktion er flyttet til udlandet. Både virksomhedernes og offentlighedens opmærksomhed på produktionsforholdene er flyttet med. Og ingen virksomheder har lyst til negativ omtale i forbindelse med reportager fra forurenende produktion eller umenneskelige arbejdsforhold hos fjernøstlige producenter.

Udbredelsen af formelle etiske politikker er allerstørst blandt it- og elektronikvirksomheder, hvor næsten hver anden virksomhed (46 pct.) i dag har en etisk politik. Den høje andel hænger sammen med, at it- og elektronikvirksomhederne benytter fjernøstlige producenter i væsentlig større omfang end andre brancher gør.

Også blandt fødevarevirksomheder er andelen af virksomheder med en etisk politik større end gennemsnittet. Etiske retningslinjer er blevet aktuelle i takt med fødevarevirksomhedernes udflytning af produktionen, bl.a. til lande i det tidligere Østeuropa. Og for fødevarevirksomheders vedkommende kommer også spørgsmål om dyrevelfærd ind i billedet oveni alle de andre forhold, som etiske politikker typisk omhandler.

Ifølge Jyllands-Posten og Rambøll Managements Eksportbarometer regner de danske eksportvirksomheder med, at fremgangen på eksportmarkederne i 2007 bliver endnu stærkere, end den var i 2006. De positive forventninger smitter også af på virksomhedernes investeringsplaner, både i Danmark og i udlandet. Og halvdelen af virksomhederne forventer at øge antallet af medarbejdere i Danmark det kommende år.

Kilde: Jyllands-Posten