Flere robotter på danske fabrikker

Hvad kan bedst betale sig? At udflage den arbejdskrafttunge produktion til udlandet eller blive i Danmark og automatisere? Det er

et dilemma, som flere virksomheder står overfor.Tekstil- og beklædningsindustrien i Danmark er en af de brancher,

hvor de fleste har outsourcet produktionen til lande med billig arbejdskraft.Men der er stadig virksomheder, som trods udsigten

til billig arbejdskraft i østlande, bliver i Danmark. Den seneste statistik fra Dansk Robot forening viser, at flere danske

virksomheder vælger at investere i automatisk produktionsudstyr. I 2003 blev der installeret 288 industrirobotter i automatiske

produktionsanlæg i Danmark.Salgsfremgangen er på 16 procent i forhold til 2002, hvor der blev installeret 249 industrirobotter.-

Med gennemtænkt automatisk produktionsudstyr kan man sagtens skabe konkurrencedygtig produktion i Danmark. Vi ser mange steder

i Danmark, at en teknisk toptunet og automatiseret produktionsproces under en kompetent ledelse ofte er billigere end produktion

i et lavtlønsområde, siger Leif Dalum, der er formand for Dansk Robot Forening.Vola A/S, der producerer armaturer,

er en af de virksomheder, der har satset på langsigtet automatisk produktion i Danmark. De har overvejet udflagning, men har

vurderet, at det bedst kunne betale sig at blive i Danmark.- Vores målsætning er hvert år at forny og udbygge.

Vi tilpasser os markedet, der forlanger flere varianter og hurtigere leveringstider. Med robotter har vi kunnet skære ned på

produktionstider, og i dag kan vi levere til udlandet på en-to dage, siger fabriksdirektør Bo Fischer Larsen.De

startede med automatisering i 1982, da der blev færre, der kunne og ville udføre slibe- og poleringsarbejde. Arbejdet

var belastende for medarbejderne, og de blev skiftet ud med robotter.I dag har de lavet linjeproduktion og har omstruktureret,

så de styret af efterspørgsel i stedet for at bare at fylde lagrene og vente på, at kunderne efterspurgte. Med

linjeproduktion og behovsstyret produktion er tiden for produktion af en serie faldet fra 41,6 dage til 28 min.- Før

producerede vi f.eks. 2000 vandhaner i batch og kø efter traditionelle masseproduktionsprincipper. Det betød at alle

2000 skulle igennem det første led før det andet led kunne tage over. I dag afvikles enkeltstyksordrer i kontinuerligt

flow, siger fabriksdirektøren.