Flere reklamer i norske aviser

Læs mere
Fold sammen
TV-kanalernes andel gik tilbage fra 36 til 34 pct. Ugebladenes markedsandel blev den samme for 2002 og 2001 med 8 pct., mens fagbladdenes

sank til 4 fra 5 pct.De norske dagblade er tilfredse, efter at TV i mere end en halv snes år har spist med ved avisernes

grødfad, skriver "Aftenposten", hvis annoncechef Pål Øverby siger, at alt tegner til, at 2003 bliver

de norske dagblades festår.

Tysk UMTS om et halvt år

(BONN) Det tyske Telekom har bekendtgjort, at tredje generations mobiltelefoni,

UMTS, udbydes til kunderne fra juli kvartal i år. Det sker på én gang i 200 byer i Tyskland. Dermed opfyldes licenskravene

langt mere end krævet. Betingelserne for licens er, at mindst 25 pct. af befolkningen skal kunne bruge det nye system ved starten.

Ellers fortabes licensen.

Billige Delta(ATLANTA) USAs tredjestørste flyselskab, Delta Air Lines, har taget konkurrencen

op med billigflyselskaberne med et datterselskab Song, der skal tage sin del af discountmarkedet med lave omkostninger og lave billetpriser.

Song skal flyve på ruter mellem byer på USAs nordøstkyst og feriemål i Florida.Der bliver 144

daglige flyvninger med en flåde på 36 Boeing 757 fly. Delta håber dermed at kunne indhente noget af sidste års

tab på 1,27 mia. dollars.

Bush vil have fart i økonomi(WASHINGTON) Præsident Bush har i forbindelse

med sin tale om Unionens Tilstand sagt, at nok er USAs økonomi ved at komme sig efter recessionen, koncernskandalerne og terrorangrebet

11. september 2001, men det går alt for langsomt.USA må have en økonomi, der udvikler sig så hurtigt,

at hver amerikaner, der søger et job, også kan få det. Bush siger, at her skal hans 674 milliarder dollars økonomiprogram

skabe grundlaget for et spring fremad.

Skrotbiler på tyske veje(STUTTGART) Det tyske bilsyn TÜV siger, at på

de tyske veje er der i dag flere biler end nogen sinde før, der hører hjemme på en skrotplads. Bilsynet siger,

at politiets trafikkontrol har af-sløret, at i snit er hver sjette bil på vejene ikke i stand til at blive godkendt ved

et syn.For syv år siden var det kun hver niende bil.Der kører således i dag over 3 millioner mangelfulde

biler i trafikken.For alle biler gælder, at de i snit er 7,2 år gamle mod 6,3 år for 10 år siden.Sony

dobler udbytte op

(TOKYO) Sony Corp. har i sidste kvartal i fjor haft et nettoudbytte på 1,06 mia. dollars. Det er 96 pct. mere

end i samme periode 2001.Sony, der fremstiller forbrugs- og underholdningselektronik, er dog forsigtig med hensyn til udsigterne

for den nære fremtid, men vil imødegå nedgange med fremskyndede nedskæringer i omkostningerne.I indeværende

finansår, der slutter 31. marts, regner Sony med at have solgt 29 mio. PlayStations. Det er 1,5 mio. flere end finansåret

før.