Flere privat ansatte efteruddannes

Læs mere
Fold sammen
De private virksomheder har i det sidste kvartal sidste år sendt de ansatte mere på efteruddannelse. I hvert fald steg

privatansattes deltagelse i jobrettet efteruddannelse med ti procent i forhold til samme kvartal året før.Det viser

en særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda, som udkommer i morgen. Særkørslen

omfatter folk i arbejde, der inden for de sidste fire uger har deltaget i udannelse eller kurser. Kurserne har primært været

i arbejdstiden og taget, fordi de ansatte enten skulle opkvalificeres i det nuværende job eller uddannes til et andet job. Normalt

bruger virksomhederne primært penge på at få efteruddannet de højtuddannede, men i undersøgelsen viser

det sig, at det især er de lavtuddannede medarbejdere, der har fået glæde af stigningen. Desuden tyder det på,

at virksomhederne især benytter efteruddannelsestilbud fra private aktører eller selv står for efteruddannelsen.-

Det er overraskende, at medarbejderne ikke oplever et fald i efteruddannelser, selvom der er brugt færre penge på uddannelse.

Vi kan konstatere, at der har været et fald i den offentligt finansierede efteruddannelser for kortuddannede, derfor må

virksomhederne bruge private aktører eller selv stå for efteruddannelsen, siger uddannelseskonsulent Louise Pihl fra

Dansk Arbejdsgiverfor-ening, der synes, at det er positivt, at virksomhederne nu tænker på at få alle medarbejdere efteruddannet.

Ikke kun de højt-uddannede.Det er dog stadig de højtuddannede, der får mest efteruddannelse. Men billedet

er altså ved at vende. På tværs af sektorer var der i 2003 et fald i efteruddannelse på knap fem procent i

forhold til 2002, men altså en stigning for privatansatte. En undersøgelse fra Institut for Konjunktur Analyse, IFKA,

viser også, at der var et samlet fald i efteruddannelsen i 2003. Men samtidig har de private virksomheden afsat et budget på

5,2 mia. kr. til efteruddannelse i år. Sidste år blev der brugt fire mia. kr. på at dygtiggøre medarbejderne.En

undersøgelse fra Dansk Handel & Service fra 2003 viser også, at virksomhederne satser på at bruge flere penge.

Her ville 70 procent af medlemmerne bruge flere penge på at udvikle medarbejderne end året før.Lasse Hjort

Madsen fra IFKA har tidligere sagt i ErhvervsBladet, at der er stor efterspørgsel på kortere kurser i de private virksomheder.

For virksomhederne synes, at det er for dyrt at have medarbejdere rendende på kurser i dagevis. Medarbejderen skal have løn,

samtidig med, at virksomheden mangler arbejdskraften.Tendensen er også tydelig. Virksomhederne skal have valuta for pengene. Derfor

er de bløde kursusemner styrtdykket, mens kurser i teknik, ny teknologi og lederkurser er i vækst.