Flere personer skal hurtigere i arbejde

Læs mere
Fold sammen
Det skal kunne betale sig at arbejde. Flere ældre skal i arbejde. Aktiveringen og jobformidlingen skal være bedre. Flere

indvandrere skal ind på arbejdsmarkedet.


Det er hovedessensen af regeringens nye debatoplæg "Flere i arbejde",

som ingen kan være uenige i. Regeringen lægger derfor også meget vægt på, at alt skal til en åben

og fordomsfri debat. Derfor blev præsentationen af oplægget præget af brede penselsstrøg uden konkrete detaljer.

Af frygt for, at arbejdsmarkedets parter på forhånd står af.


Over en ti-årig periode vil regeringen have

en merbeskæftigelse på 87.000 - og det skal ske gennem en offensiv erhvervspolitik og gennem en reform af beskæftigelsespolitikken.

Skridt ét i reformen er taget ved, at kontanthjælpsmodtagerne er rykket fra Socialministeriet ind til Claus Hjort Frederiksen

(V) i Beskæftigelsesministeriet.


- Nu ser jeg frem til, at vi skal drøfte debatoplægget med arbejdsmarkedets

parter og kommunerne i juni måned. I august eller først i september vil jeg så indkalde til et nyt firepartsmøde.

Her vil parterne blive præ-senteret for regeringens konkrete handlingsplan "Flere i arbejde". Og det er naturligvis

mit håb, at vi er enige om mest muligt, siger beskæftigelsesministeren.Enkelte i centrum

Claus Hjort Frederiksen

vil have sammentænkt de ordninger der er for ledige. Uanset om man er på dagpenge eller kontanthjælp - eller noget andet.


-

Vi skal uddrage det bedste af kontanthjælpssystemet og fra dagpengesystemet. Men det vigtigste er, at første gang den

ledige møder systemet, så skal der fokuseres på den mest direkte vej til et job. Det enkelte menneske skal i centrum.

Og der skal tages en grundig snak om og laves en handlingplan for, hvordan man kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det offentlige

skal bistå mere personligt og på en mere direkte måde, siger Claus Hjort Frederiksen (V).


Han vil også

have opblødet kravene til aktivering. F.eks mangler man i Svendborg malere, for de arbejdsløse malere er i aktivering.

Det er for uhensigtsmæssigt.


Det har allerede været på banen, at regeringen ville sænke satserne i det offentlige

forsøgersystem. Men det slog både statsminister Anders Fogh og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen fast,

at det ikke er intentionen.


- Det er ikke satsernes størrelse, der er et problem. Men vi vil ændre, der hvor der

kun er et lille eller intet incitament til at arbejde. Hvis der ligefrem er hjørner i beskæftigelsespolitikken, hvor

det giver en nedgang at tage arbejde, så skal det løses, siger Anders Fogh, mens Claus Hjort Frederiksen præciserer:


-

At 25.000 nydanskere eller kontanthjælpsmodtagere skal helt op at tjene 27-28.000 kr. før det kan betale sig at arbejde,

er moralsk forkasteligt. Jeg ville have en dårlig smag i munden, hvis jeg lavede et oplæg, som ingen har noget imod. Vi

bliver nødt til at se problemerne i øjnene.


- Men hvis løsningerne er politisk uacceptable, så gør

vi det ikke.DA tilfredsOg DA er tilfreds med regeringens udspil "Flere i arbejde". Direktør Henrik Bach

Mortensen mener, at målene med, at det skal kunne betale sig at arbejde, at flere ældre skal i arbejde, at aktiveringen

og jobformidlingen skal forbedres og at flere indvandrere skal i arbejde, skal støtte hinanden.


- Derfor er det fornuftigt,

at regeringen lægger op til et opgør med den nuværende opdeling af ledige afhængig af, om man er på

dagpenge eller kontanthjælp. Bl.a. skal rådighedsreglerne være de samme, hvis man kun har ledighed som problem,

siger han.


Regeringen lægger også op til, at der skal flere aktører på banen om at skaffe folk i arbejde.

F.eks job- og CV-banker. Og det støtter DA.


- Indsatsen skal varetages af den, der skaffer flest muligt i arbejde for færrest

mulige midler, som regeringen også nævner i sit oplæg.


- I samme åndedrag vil det være passende

at indføre resultatløn, så det belønnes at hjælpe ledige i arbejde og ud af systemet, siger Henrik

Bach Mortensen.


Nu skal parterne så diskutere formidlingsindsats, aktivering, opfølgning, nydanskere, ældre,

unge, udsatte grupper, uddannelse, andre aktører og ydelser inden regeringen kommer med en handlingsplan "Flere i arbejde"

i september.