Flere offentlige opgaver skal i udbud

I dag holder Udbudsrådet sit første møde. Erhvervsorganisationerne står klar med krav til offentlige udbud.

Læs mere
Fold sammen
Konkurrencen skal skærpes, og flere offentlige opgaver skal i udbud. Det er formålet med Udbudsrådets arbejde, der begynder i dag med et møde hos Økonomi- og Erhvervsministeriet.

- Vi har en interesse i at gøre kommuner og omgivelser opmærksomme på de muligheder, der ligger i at tilrettelægge udbuddene, så små virksomheder kan byde på dem. Små virksomheder skal naturligvis ikke have opgaven, hvis de ikke kommer med de bedste bud. Men det er meget vigtigt, at man får tilrettelagt opgaverne så, så mange af dem som muligt kan blive budt på af små virksomheder, pointerer Søren Nicolaisen, cheføkonom i Håndværksrådet.

Til mødet er der blandt andet stillet forslag om, at man skal se nærmere på annonceringspligten, som kræver, at alle offentlige udbudsopgaver med en samlet værdi på mere end 500.000 kroner skal være synlige for de private virksomheder. Både Håndværksrådet og DI mener, at annonceringen skal være endnu bedre, end den er i dag. Især små virksomheder kan have svært ved at danne sig et overblik over, hvilke opgaver, der er i udbud.

DI vurderer, at netop offentlige udbud kan være en stor hjælp til private virksomheder under den nuværende svære økonomiske situation.

- Netop i disse tider, hvor både hjemmemarkedet og eksportmarkedet er i recession, kan den offentlige opgave være redningsplanken, der gør, at man kan fortsætte. Så det er utroligt vigtigt for virksomhederne, men det kræver, at man udbyder opgaverne, siger Henrik Friis, afdelingschef i DI, som nævner veje og anlægsarbejder som områder, hvor der er tradition for at sende opgaver i udbud. Til gengæld det kniber mere inden for eksempelvis det sociale område såsom hjemmepleje.

Ekstra fokus

Afdelingchefen nævner tre eksempler på områder, som DI ønsker at sætte fokus på i forbindelse med Udbudsrådets arbejde.

For det første skal det være muligt at trække overskud ud til ejeren af en privat virksomhed, der indgår i et offentlig-privat samarbejde. Dette kan man i dag eksempelvis ikke få lov til på det sociale område.

For det andet ønsker DI mere statistik. I dag fører man regnskab med, hvor store dele af en given opgave som udføres af henholdsvis private og offentlige leverandører. På driftsområdet viser tallene, at det går den rigtige vej i kommunerne, og omkring 24 procent af opgaverne er udsat for konkurrence og udføres af private virksomheder. Til gengæld findes der ingen tal for resten af den offentlige sektor. Der findes gamle tal fra staten, som ifølge DI er forældede, mens der slet ikke findes tal for regionernes udbudsopgaver.

- Vi mangler at få en bedre belysning af området, erklærer Henrik Friis.

Endelig vil DI sikre, at der kommer fælles regler for moms- og skatteregler mellem offentlige og private virksomheder. I dag kan offentlige virksomheder have skattemæssige fordele ved at udføre visse typer opgaver selv.

Hos Dansk Erhverv ønsker markedsdirektør Rikke Hvilshøj at rette en del af opmærksomheden mod en mere effektiv udbudsproces.

- Ved at få professionaliseret de kommunale udbud, vil mange ting være nemmere for de små og mellemstore virksomheder. Jo mere professionelt det kommunale udbud er, jo mindre grad af specialviden er der behov for hos den enkelte virksomhed for at kunne håndtere og byde ind på udbuddet, siger Rikke Hvilshøj. Hun vil også gerne forstærke opmærksomheden på, at offentlige udbud kan hjælpe med at pleje innovationen hos private virksomheder.

Udbudrådets formand Lars Krobæk, tidligere adm. direktør i Dansk Erhverv, ønsker ikke at udtale sig på rådets vegne før første møde er overstået.

Ifølge planen skal Udbudsrådets arbejde løbe indtil udgangen af 2011. Rådet består af repræsentanter fra ministerier, kommuner, regioner og erhvervsorganisationer.

Sådan får du fingre i udbuddene

Slagtermester klemt i kommunalt udbud

Virksomheder flokkes om offentlige udbud

Svenske firmaer på rov i Danmark