Flere konkurser i juli

Der var 235 tvangsauktioner i juli, hvilket både er mere end måneden før, da der var 172, og mere end samme måned

sidste år, da antallet af tvangsauktioner blev opgjort til 224.Det samlede antal tvangsauktioner for tremånedersperioden

maj-juli faldt dog 4 pct. i forhold til februar-april og 6 pct. i forhold til samme periode året før.For konkursernes

vedkommende blev der i juli registreret 229 konkurser mod 159 i juni og 189 i juli 2002.