Flere kommuner øger fokus på væksten

Noget tyder på, at nogle erhvervschefer og borgmestre blev trådt godt og grundigt på deres ømme tæer,

da Deloitte & Touche i sidste uge offentliggjorde undersøgelsen "Virksomhedsklimaet i danske kommuner".


Undersøgelsen

placerer samtlige danske kommuner i rangorden efter deres evne til at skabe et godt erhvervsklima for virksomheder i kommunerne. Og siden

da har telefonen hos Johnny Bihl, der er ansvarlig for undersøgelsen, ikke haft et roligt øjeblik.


- Jeg har stort

set ikke foretaget mig andet de sidste dage end at snakke med borgmestre og erhvervschefer. De fleste giver os ret i vores konklusioner

og er interesseret i at gøre noget for at forbedre deres placering på listen, siger Johnny Bihl, leder af Videncenter

Vækst hos Deloitte & Touche, som dog samtidig fortæller, at der også er nogle, der ringer for at kritisere undersøgelsen.

Geografien

vinder

Undersøgelsen fokuserer for meget på økonomisk vækst i virksomhederne og glemmer at se på, hvor

mange arbejdspladser, de skaber, lyder det fra kritikerne.


Desuden påpeger nogle af kommunerne i randområderne,

at hovedstadskommunerne favoriseres, fordi deres geografiske placering betyder mindst lige så meget eller måske endda

mere end deres erhvervspolitik. Kritikken bakkes op af en af vinderkommunerne, nemlig Herlev Kommune, der er placeret som den tredjebedste

vækstskabende kommune i landet.


- Det er lidt vores egen fortjeneste, men jeg tror vores placering mest skyldes, at vi

ligger i hovedstadsområdet, siger sekretariatschef Carsten Hansen, Herlev Erhvervsråd.


Trods kritikken kommunerne

det positivt, at undersøgelsen har sat gang i en debat omkring fremtidens erhvervspolitik.


Flere erhvervschefer erkender,

at konklusionerne har været medvirkende årsag til, at erhvervspolitikken bliver taget op til overvejelse.


Flere

steder overvejer kommunalpolitikerne at tilføje ønsket om at tiltrække vækstvirksomheder i kommunernes handlingsplaner.

Tanker i gang

Det gælder bl.a. Løkken/Vrå Kommune i Nordjyllands Amt, der er placeret som nr. 275 og

sidst på listen over vækstkommuner.


- Det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang, når man bliver

præsenteret for sådan en undersøgelse.


- Det er sundt for os, at der bliver sat fokus på vores rolle

i forbindelse med at skabe et godt erhvervsklima, men jeg savner anvisninger til, hvad der kan gøres bedre, siger erhvervschef

Steen Hjulskov, Løkken/Vrå Kommune.


Rangeringen af kommunernes erhvervsklima er baseret på, hvor mange vækstvirksomheder,

der er placeret i kommunen.


Deloitte & Touche har defineret en vækstvirksomhed som et aktie- eller anpartsselskab,

der i de seneste tre år gennemsnitligt har øget omsætning og bruttoavance med mindst 20 pct. årligt.


Omsætningen

målt på sidste års regnskab er mere end 5 mio. kr., og bruttoavancen er højere end 2 mio. kr.


Desuden

skal virksomheden have mere end fire ansatte. Ud fra disse kriterier er der 2.109 vækstvirksomheder i Danmark.