Flere kommunale ordrer til iværksættere

Erhvervspolitik. En række kommuner vil bruge deres indkøbsbudgetter til at fremme udviklingen af de nye lokale virksomheder.

Iværksættere i en række kommuner landet over kan se frem til at modtage mange flere ordrer fra det offentlige.

Flere kommuner arbejder aktivt med tiltag, der skal øge deres indkøb hos iværksættere. Københavns Kommune er eksempelvis langt fremme med en række forskellige initiativer, herunder en helt ny indkøbspolitik, som vil gøre det nemmere for iværksættervirksomheder at blive leverandører til kommunen.

På samme måde arbejder den kommende Region Nordjylland med iværksættervenlige tiltag inden for blandt indkøbspolitikken i den erhvervsudviklingsstrategi, som regionens 11 kommuner skal følge.

Tanken er, at kommunerne på den måde kan bruge deres indkøbsbudgetter til at fremme udviklingen af de nye lokale virksomheder. I dag får iværksættere kun en brøkdel af de offentlige ordrer.

- Vi vil gerne bruge det offentlige indkøb til at løfte iværksætterne frem. Det store indkøbsvolumen skal være et af instrumenterne til at sikre en god erhvervsudvikling, siger Dorthe Stigaard, direktør for regional udvikling i Region Nordjylland.

Kommunerne har en del juridiske udfordringer med at tilrettelægge deres indkøb, så det bliver nemmere for iværksætterne at få ordrer.

EU's udbudsregler tillader ikke, at man på forhånd til-godeser en bestemt gruppe af virksomheder på bekostning af andre. Derfor kan kommunerne ikke bare vedtage, at en vis del af indkøbene skal placeres hos iværksættere.

I stedet arbejder Københavns Kommune blandt andet med at udvikle internetportaler, hvor alle kommunens leverandøraftaler og udbud nemt kan findes og overskues. Samtidig er kommunens nye indkøbspolitik renset for formuleringer, som kan mindske iværksætternes muligheder.

Eksempelvis har man fjernet et krav om, at leverandører skulle kunne bevise deres værd gennem fremlæggelse af tre årsregnskaber, hvilket i sagens natur var umuligt for nystartede virksomheder.

- Der er en masse regler på området, som skal følges, men de forhindrer os ikke i at lave hensigtserklæringer. Desuden laver vi tiltag, som vil gøre det lettere for iværksættere at sælge til kommunen, forklarer Københavns Kommunes indkøbschef Anker Oesten.