Flere i arbejde i metal- og maskinbranchen

Læs mere
Fold sammen
Efter et år med en stadigt stigende produktion forventer flertallet af virksomhederne i den danske metal og maskinbranche, at

det i årets tredje kvartal bliver nødvendigt både at ansætte flere medarbejdere og udvide kapaciteten.Det

viser en kvartalsanalyse udarbejdet af Dansk Industri.- Vores tidligere analyser har vist en stigende produktion, men det positivt

nye i den helt aktuelle analyse er, at virksomhederne forventer, at den stigende produktion nu både har skabt forventninger

om flere ansatte og om nye investeringer for at klare den stigende produktion, siger Jesper Madsen, konsulent i Dansk Industri.Erhvervstilliden

i metal-og maskinbranchen er trods en stærkt stigende outsourcing til lavtlønslande mere positiv end i industrien generelt,

og ordrebeholdningerne tyder på fortsat fremgang i produktionen i årets tredje kvartal.

Positiv overraskelse

Det

er især inden for fremstilling metalkonstruktioner, landbrugsmaskiner, værktøjsmaskiner og beholdere og kedler,

at danske virksomheder oplever fremgang, mens tilbagegangen især findes inden for fremstilling af rør og isolerede ledninger

og kabler.- Generelt har produktionen i årets første halvdel overrasket positivt, siger Jesper Madsen.Produktionen

ligger korrigeret for sæsonudsving 20 pct. over de forventninger, som virksomhederne tidligere har givet udtryk for, og en stigende

mangel på ledig produktionskapacitet i virksomhederne fører nu til, at de skal til at nyansætte folk for at udnytte

den eksisterende kapacitet bedre end hidtil.Samtidig er der i virksomhederne sket en kraftig forøgelse af investeringsplanerne,

som er den højeste siden 1998. Ordrebeholdningerne er de højeste siden efteråret 2000, og de har været støt

stigende siden starten af 2001.I årets første fire måneder, hvor tallene foreligger, er stigningen på omkring

to pct.