Flere danskere kom i arbejde i tredje kvartal

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse steg med 18.000 fra andet til tredje kvartal. Men det meste af fremgangen skyldtes, at tusindvis af lærere og andre skolefolk var lockoutede i andet kvartal.

Lockout på Frederiksberg i april 2013 Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Hvis man ser bort fra den store lærerlockout i andet kvartal, er fuldtidsbeskæftigelsen i Danmark steget med 5.000 fra andet til tredje kvartal. Det oplyser Danmarks statistik torsdag.

I de private virksomheder steg lønmodtagerbeskæftigelsen i tredje kvartal med 3.000 i forhold til andet kvartal. Inden for offentlig forvaltning og service var der i samme periode en stigning på 14.000 fuldtidsbeskæftigede, hvoraf ca. 11.000 skyldes , at andet kvartal var påvirket af lockouten af lærerne .

"Det kan måske synes overraskende, at beskæftigelsen nu stiger svagt med tanke på at væksten i dansk økonomi har flimret omkring nul over de seneste knap 4 år. Stigningen skal dog bl.a. ses i sammenhæng med, at de beskæftigelsestunge brancher – herunder særligt serviceerhvervene – har oplevet en fornuftig vækst over de seneste år. Dertil kommer, at arbejdsmarkedet generelt har været igennem en hård tilpasningsproces, hvor medarbejderstaben generelt er blevet skåret kraftig ned og nu må anses som passende i forhold til det lavere produktionsniveau. Det mindsker alt andet lige risikoen for yderligere fald i beskæftigelsen," skriver chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit Markets i en kommentar til beskæftigelsestallene

Også cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian, glæder sig behersket over det positive signal.

"Det går bedre i dansk økonomi - men det går dog ikke voldsomt meget bedre. Vi tager i øjeblikket de første spæde skridt væk fra krise og over mod økonomisk genopretning - økonomien er fortsat skrøbelig, men dog i bedring," konstaterer han.