Flere danskere er med til at trække økonomien op

Ifølge storbanken Nordea er det især privat­forbruget, der er ved at trække dansk økonomi op i tempo. Danskerne bruger lidt flere penge, blandt andet fordi beskæftigelsen har det godt. Det økonomiske barometer er stigende.

Foto: Asger Ladefoged

Dansk økonomi er på vej væk fra det lavtryk, der har præget den i noget tid. Det vurderer storbanken Nordea, som har lanceret et nyt barometer over dansk økonomi. Barometeret ligger stadig lidt under det neutrale midtpunkt. Men der er lagt afstand til f.eks. et lavpunkt i 2013, og samtidig kan det aflæses, hvor ophedet økonomien var i 2007, inden finanskrisen ramte.

»Vores løbende konjunkturovervågning tager udgangspunkt i en opsummering af de løbende nøgletal, som siger noget om den aktuelle temperatur i dansk økonomi. For tiden er der flere af indikatorerne, som peger på fremgang end tilbagegang i økonomien,« siger cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, som betegner situationen som »moderat vækst«.

Især indikatorer for privatforbruget som bilsalget og Dankort-omsætningen og bygge- og anlægssektoren tyder på topform. Desuden er den overordnede situation på arbejdsmarkedet fortsat positiv, ligesom det lavere antal tvangsauktioner og konkurser tyder på bedre soliditet blandt boligejerne og virksomhederne.

I barometeret bruges de løbende nøgletal sammen med den faktiske udvikling i BNP til at udtrykke temperaturen i dansk økonomi. Hvis pilen peger på »neutral«, er der fuld beskæftigelse, og når pilen står i det blå felt, er der ledig kapacitet i dansk økonomi.

»Hvis barometeret stiger, er det et udtryk for, at dansk økonomi vokser hurtigere end den potentielle vækstrate, som for tiden vurderes til at være en procent. Det er vores forventning, at vi bevæger os ind i det røde felt engang i løbet af 2018. I år venter vi en vækst på én pct., der vil accelerere til 1,7 pct. i 2017,« siger Helge Pedersen, der baserer prognosen på, at Storbritannien forbliver medlem af EU efter afstemningen 23. juni.

I modsat fald vil væksten være endnu lavere.

»Hvis briterne skulle stemme for at forlade EU, må det ventes, at den britiske økonomi vil lande to-tre procent lavere over de kommende år i forhold til en situation med fortsat medlemskab af EU. Vi venter også, at væksten i resten af Europa vil blive påvirket negativt i tilfælde af Brexit, og der kan i givet fald ventes en betydelig nervøsitet på de finansielle markeder,« konkluderer han.

Nationalbanken lidt mere forsigtig

Danmarks Nationalbank kom onsdag med sit bud på den økonomiske situation. Her lyder prognosen for væksten i år ligeledes på én procent, mens væksten i 2017 spås at blive en smule lavere end i Nordeas prog­nose.

Prognosen fra Nordea ligger pænt i forlængelse af den seneste kvartalsrapport for dansk økonomi, som Danmarks Nationalbank præsenterede onsdag. Heri spår Nationalbanken, at væksten i år bliver på én pct. for derefter langsomt at kravle op på 1,6 pct. næste år. Det er dog mindre, end Nationalbanken troede bare tilbage i marts.

Dengang regnede Nationalbanken med en vækst på 1,3 pct. i år og 1,8 pct. til næste år. Men trods det fremhæver nationalbankdirektør Lars Rohde, at dansk økonomi er bedre end sit rygte. Der er gang i det danske arbejdsmarked, og selv om væksten er svag, går det fint inden for industrien, erhvervsservice og bygge- og anlæg, viser analysen fra Nationalbanken.

»Omsætningen og indtjeningen hos virksomhederne er stigende i flere brancher. Væksten i økonomien er presset, men det skyldes nedgang i Nordsø-produktionen og søtransporten. Og det har ikke særligt stor virkning på beskæftigelsen. Fremgangen i beskæftigelsen er velfunderet, og vi fastholder vores tro på opsvinget,« siger Lars Rohde, der i lighed med flere andre økonomer påpeger, at det helt ømme punkt i den danske økonomi er den manglende fremgang i vores produktivitet.

»Det, som er meget bekymrende i den sammenhæng, er, hvis der er en afkobling mellem den stigende beskæftigelse og den underliggende økonomiske udvikling. Det, vi har vist, er, at det ikke er tilfældet,« siger Lars Rohde.

Efterlyser refomer

Den liberale tænketank CEPOS fremhæver i en kommentar til rapporten fra Nationalbanken, at den forudser, at i slutningen af 2018 vil ledigheden være kommet så langt ned, at der vil komme mangel på arbejdskraft. CEPOS forstår ikke, hvorfor Nationalbanken ikke efterlyser flere reformer.

»Jeg undrer mig en del over Nationalbankens defensive tilgang til arbejdsmarkedsreformer. Der er de kommende år risiko for mangel på arbejdskraft, og det bør da forebygges med yderligere arbejdsmarkedsreformer. Nationalbanken ser det største arbejdsstyrke-potentiale i en øget integrationsindsats og opkvalificering. Der er faktisk langt mere sikre metoder til at øge arbejdsstyrken,« siger cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen.

»I disse år øges efterlønsalderen, og det har ifølge Danmarks Statistik en stor effekt på beskæftigelsen. Desuden er der gode muligheder for at øge pensionsalderen, gennemføre reformer af dagpenge og kontanthjælp, ligesom man kan gennemføre en skattereform,« siger han.