Flere briter er for euro

En rundspørge, som BBC har foretaget blandt britiske turister i Spanien og Portugal viser, at 61 pct. nu vil have euroen og

25 pct. af de tidligere erklærede modstandere af euroen nu har skiftet side og vil stemme ja, når ved en folkeafstemning.

Men den kommer ikke med det samme. Premierminister Tony Blair er ganske vist for euroen, dog har lederen af Englands tredjestørste

fagforbund, Bill Morris fra transportarbejderforbundet, opfordret Blair til at udskyde en folkeafstemning til næste parlamentsvalg eller

senest i juni 2006.

Svagere vækst i Norge

(OSLO) Problemerne står i kø for Norges eksportindustri, men

udsigterne til en svagere økonomisk vækst er ikke et signal til at der kan bruges flere oliepenge, siger Finansnæringens

Hovedorganisasjon FNH i sin seneste konjunkturrapport. "Aftenposten" skriver, at de internationale konjunkturer ikke tyder

på den hurtige opgang, som mange havde håbet og ventet på. Dertil kommer den for Norge negative virkning med en

høj kronekurs og en øget vækst i lønudgifterne. Alt synes at pege på en nedtur for norsk industri.

FNHs vicedirektør Bjørn H. Martinsen advarer politikerne mod at lade sig friste til at slippe flere norske oliepenge løs

for at hjælpe på øjkonomien. Han siger, at løsningen er et stramt finansbudget for næste år

og en lavere rente.

Banker vil ikke hjælpe(FRANKFURT) De tyske banker og sparekasser vil ikke følge forsbundskansler

Gerhard Schröders opfordring til at være solidariske og hjælpe de skadelidte ofre for oversvømmelseskatastrofen

med en delvis nedskrivning af gæld. Den er blevet et kæmpeproblem for de mindre erhvervsdrivende, som pludselig står

uden den daglige indkomst og med produktionsmidler forvandlet til skrot. Det eneste banker og sparekasser er rede til, er nye lån

til lavere renter.

Udskydelse af konkurser(BERLIN) Forbundsregeringen har sat konkursloven ud af kraft for de virksomheder,

der er ramt af skader fra oversvømmelserne i august. Aktionen skal hindre en flodbølge af konkurser. Virksomheder, der

er insolvente, skal i følge loven inden tre uger efter tab af kapital eller ved for stor gæld til retten anmelde betalingsstandsning.

Det er strafbart at undlade anmeldelsen. Denne frist er af forbundsregeringen i Berlin udsat til årets udgang. I Sachsen

og Sachsen-Anhalt gavner denne lettelse ca. 13.000 skade-lidte virksomheder med henved 30.000 arbejdspladser. Indtil nu er der i de

ramte områder registreret skader for 24 mia. euro. Foreløbig er der imidlertid kun 9,8 mia. euro til rådighed.DSM

overtager del af Roche

(AMSTERDAM) Den hollandske kemikoncern DSM har oplyst, at den er ved at overtage en del af den schweiziske medicinalkoncern

Roche''s virksomhed. Det er afdelingen for produktion af vitaminer og bioteknologiske produkter. DSM betaler 2,25 mia. euro og regner

med, at overtagelsen vil være tilendebragt i begyndelsen af næste år. DSM ønsker at ændre virksomheden

fra et petrokemisk selskab til livsforbedrende produkter.Roche har haft problemer i USA og har måttet betale 2,17 mia.

euro i bøder for at have været med i prisaftaler med andre lignende virksomheder og ønsker nu helt at hellige

sig produktion af medicinalvarer.