Fleksibel ferieaftale for detailhandlen

Læs mere
Fold sammen
HK/Handel og Dansk Handel & Service er så meget med på noderne, at de har lavet en topmoderne ferieaftale. Arbejdsgiverne

ville gerne haft mere fleksibilitet, mens lønmodtagerne frygter misbrug ved ferieoverførsler.


Aftalen betyder i

hovedtræk, at ferien omregnes i timer. Der kan overføres ferie fra år til år. Og ferietillægget på

én procent af året løn igen kan modregnes, hvis den ansatte siger op. Der kan også vælges gennem en

fem- ellers seksdages optjeningsuge.


Parterne i butiksoverenskomsten er blandt de få, der lever op til den nye ferielov,

der, der trådte i kraft 1. januar 2001. Den giver netop mulighed for at overføre ferie fra det ene ferieår til

det andet. Men overførslen kan først ske for ferieåret 2002/ 2003. Hvis altså virksomheden er omfattet af

en kollektiv overenskomst. Og indtil nu er der ifølge FerieKonto under Arbejdsdirektoratet kun indgået fem af slagsen.


Selvom

begge parter er glad for aftalen, så fornægter de klassiske arbejdsgiver- og lønmodtagerparoler sig ikke. Arbejdsgiverne

mener, at der burde være mere fleksibilitet med hensyn til at overføre ferie. Og HK frygter, at det vil kunne misbruges.

Der kan maksimalt overføres én uge om året. Men det kan så gøres i to år før de bruges.


-

Der var formentlige mange virksomheder, der tidligere bare overførte ferie efter hjemmestrikkede regler. Nu er det lovligt.

Det kræver selvfølgelig enighed.


- Men nu kan man altså satse på jordomrejsen. Fem ugers ferie, en

uge med ferie- fridage og to overførte uger. Det er da rimelig fleksibelt, konstaterer overenskomstchef i DHS, Peter Vibe Jespersen.

Også selvom de helst havde set, at der kunne overføres mere end en uge om året.


Faglig sekretær i HK

Ole Rønnelund forklarer lønmodtagernes frygt.


- Vi frygter, at det kan blive misbrugt, så de ansatte ikke

får holdt ferien. Derfor har vi slået bremserne i ved de to uger. Det er vores smertegrænse.


- Ferien vil

bare gå i glemmebogen. Men viser det sig, at det fungerer, så skal der forhandles igen i 2004. Så vi betragter det

som en prøveordning, siger han.


HK pointerer, at det navnligt i detailhandlen kan give problemer at få lov til at

holde ferie.


- For der er generelt ansat for få medarbejdere. Og så er det nærliggende, at chefen spørger

om de ansatte ikke kan droppe at holde ferien, siger Ole Rønnelund.


HK er til gengæld glad for, at arbejdsgiverne

ikke længere kan tvinge folk, der er fritstillet til at holde deres ferie i den periode.


Før i tiden blev ferien

beregnet efter en seksdages uge. Det er nu ifølge loven ændret til fem dage. Men i butiksoverenskomsten kan der vælges

frit mellem de modeller - alt efter, hvordan man arbejder.


Men også med princippet om, at der beregnes ferie efter timer

giver mere retfærdighed.


- Alle har ret til fem ugers ferie. Eller 185 timer med løn. Og holder man så ferie

i en uge, hvor man normalt kun ville arbejde i 30 timer, så svarer ferien til det. Før kunne både arbejdsgiverne

og de ansatte, afhængigt af brillerne, lægge ferien, så de selv fik mest ud af det. Nu er det mere retfærdigt,

siger overenskomstchef i DHS Peter Vibe Jespersen.


DHS fremhæver også, at der altid vil blive betalt ferietillæg

på én procent. Alle får udbetalt ferietillæg på én procent af, hvad de har tjent hele året.

Også selvom de fratrådte to måneder efter.


Men nu kan arbejdsgiverne fratrække den ene procent af feriegodtgørelsen på

12,5 procent, som man som lønmodtageren tager videre til den næste arbejdsplads.