Flaskehalse breder sig til flere brancher

Strammer til. Antallet af flaskehalse på landsplan vil vokse fra 244 til 360 i løbet af det kommende år, viser en gennemgang af arbejdsmarkedsrapporterne fra de regionale arbejdsmarkedsråd, som ErhvervsBladet har lavet.

Det danske arbejdsmarked strammer til, og antallet af flaskehalse breder sig.

Inden for det kommende år vil antallet af flaskehalse vokse med 48 procent fra 244 til 360.

Det viser en gennemgang af arbejdsmarkedsrapporterne for tredje kvartal i år, som ErhvervsBladet har lavet.

Rapporter fra de 11 ud af 14 arbejdsmarkedsråd er med i undersøgelsen, der taler sit tydelige sprog om virksomhedernes voksende problemer med at få nok kvalificeret arbejdskraft.

I samtlige 11 regioner er der flaskehalse inden for forskellige faggrupper i større eller mindre grad på nuværende tidspunkt, og ni af regionerne forudser et øget antal flaskehalse i løbet af det kommende år.

Rent branchemæssigt ser det hårdest ud for byggeriet, hvor der på landsplan er flaskehalse inden for 88 faggrupper.

På det private arbejdsmarked er det også begyndt at se mere stramt ud for virksomheder i jern- og metalindustrien med 26 flaskehalse.

SidemandsoplæringArbejdsgiver- og erhvervsorganisationen DS Håndværk & Industri har 2.500 virksomheder som medlemmer ,og ifølge informa-tionschefen i foreningen, Poul Bavngaard, melder langt de fleste af virksomhederne i dag om mangel på arbejdskraft.

DS Håndværk & Industri får derfor et utal af henvendelser fra virksomheder, der ønsker at vide mere om reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Skal slanke det offentligeHerudover har organisationen i et samarbejde med fagforeningen Dansk Metal sat gang i et projekt, der fokuserer på sidemandsoplæring i virksomhederne.

- Ideen er, at hvis en virksomhed har en faglært medarbejder og en ufaglært, så skal den faglærte oplære den anden ansatte i nogle specialprocesser. Derved sker en opkvalificering, der gør, at virksomheder kan stille mindre krav, når de søger efter mere personale, siger Poul Bavn-gaard.

- Men det løser selvfølgelig ikke hele problemet, og der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet vil stramme til for vores medlemmer i løbet af det kommende år, siger Poul Bavngaard.

Ses der på de enkelte amter, er det kun i Århus og i Sønderjylland, at de regionale arbejdsmarkedsråd regner med, at der vil blive lidt færre flaskehalse i løbet af det kommende år. I begge amter vil antallet af flaskehalse dog stadig være højt med henholdsvis 25 og 29.

Effektivisering flere stederI arbejdsgiver- og erhvervs-organisationen HTS-A mener man, at en del af løsningen på problemerne skal komme fra en effektivisering af den offentlige sektor. Det kan være med til at frigøre medarbejdere fra stat, amter og kommuner. Medarbejdere, der efterfølgende kan bruges i den private sektor.

- Regeringen gør det på skatteområdet, hvor den selv siger, at den kan effektivisere med 20 procent over de kommende fire år. Det bør også være muligt på en lang række andre områder. Først og fremmest fordi der er gennemført en reform af domstolene, af politiet og af hele den kommunale sektor. Alle reformer har til hensigt at skabe større, bæredygtige enheder, siger afdelingschef i HTS-A Lars Storr-Hansen.

Han fremhæver, at hvis der laves bare halvt så store effektiviseringer i resten af den offentlige sektor som på skatteområdet, så vil der over de kommende fire år kunne overføres 80.000 medarbejdere fra det offentlige til det private.

LÆS MERE