Fjerde sektor i kraftig vækst

De fungerer på markedsvilkår, men vil mere end bare tjene penge. Den sætning dækker en voksende gruppe virksomheder,

der arbejder med andre værdier end bundlinjen. Og som tjener penge på det.- Målet er at gøre noget

for samfundet samtidig med at man tjener penge, for de to mål er sidestillede i den fjerde sektor. Det siger Karen Høeg fra

konsulentfirmaet Vanebryderne, som specialiserer sig i at vejlede firmaer i Den Fjerde Sektor.Økologiske andelsmejerier,

grønne cykelbude og alternative arkitetfirmaer har ikke længere patent på den bæredygtige opførsel.

I dag handler det om meget andet end lige situationen i u-landene, mener Karen Høeg:- Man kunne sagtens forestille sig

en maskinfabrik, som lever op til nogle bestemte etiske eller moralske værdier, f.eks. om de organisatoriske, sociale eller

miljømæssige dele af virksomhedsdriften, siger hun.

Overskudsdeling

En virksomhed kan kalde sig en fjerde sektor

virksomhed, hvis den f.eks. har en bedre fordeling mellem arbejde og familieliv, et bedre arbejdsmiljø, mindre forurenende

transport af produkterne, overskudsdeling på virksomheden eller et samarbejde med f.eks. frivillige organisationer i lokalsamfundet.-

Det handler om at indarbejde nogle af de mekanismer, der findes på foreningsområdet i virksomhedsdriften. Private virksomheder

kan lære meget af de frivillige organisationer om at motivere medarbejderne, siger konsulent Karen Høeg.Hun understreger,

at mange virksomheder også oplever en markedsføringsværdi ved at opføre sig mere etisk.

Bæredygtig

bank
Et klart signal om, at virksomheder også kan tjene penge på de smukke slogans er den vækst, Merkur Bank har

oplevet igennem bankens 21-årige historie. Den andelsejede bank opererer efter bæredygtige principper, og finansierer

virksomheder og projekter, der har formål, som ligger ud over det rent profitskabende.- Men der skal selvfølgelig

være et økonomisk overskud. Vi har ikke råd til at finansiere virksomheder, der lukker, understreger Nina Høst-Madsen.Merkur

Bank låner penge til vokser med 15-20 pct. om året, og har siden 1998 mere end fordoblet sin egenkapital til i dag over

50 millioner kr.- Hvis en erhvervskunde vil låne penge hos os, skal de kunne vise, at de arbejder med miljø eller

noget andet bæredygtigt. Det kunne også være noget, der ligger inden for det kulturelle eller sociale område.

Men det skal kunne betale sig for os, siger Nina Høst-Madsen. Merkur Bank har overskud for tyvende år i træk.