Firmaer kommer tættere på forskere

Læs mere
Fold sammen
Regeringen gør det. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde gør det også: satser på forskning.Med et tilsagn

om 28 mio. kr. fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde og fra Staten er ForskerKontakten på sikker grund i fire år.Initiativet

er søsat for bl.a. at opbygge netværk mellem de højere læreanstalter og private virksomheder. Ved møder

i ForskerKontakten kan forskningsområder og resultater i højere grad synliggøres for virksomhederne.Opbygning

af personlige netværk kan være med til at nedbryde fordomme og styrke de to verdeners kendskab til hinanden, og det kan

forhåbentligt lede til et endnu tættere samarbejde og omstilling til vidensproduktion, håber formanden for det jysk-fynske

samarbejde, amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen, Århus.Rektorerne for fem jyske forskningsinstitutioner har netop

underskrevet en samarbejdsaftale med Fyns, Vejle, Viborg, Nordjyllands og Århus amter. Videnskabsminister Helge Sander bakker

op om initiativet, der får sekretariat på Syddansk Universitet, hvorfra aktiviteterne skal koordineres. Sekretariatet

skal bygge bro ved at formidle forskningsresultater til virksomheder.Den anden vej kan det formidle forskningsbehov fra virksomheder

til forskningsmiljøer ved f.eks. at udgive nyhedsbreve og via en website.Det er en kendt sag, at virksomheder i Vestdanmark

ikke samarbejder så meget med universiteter som virksomheder i Østdanmark. Dermed bliver den jyske og fynske talentmasse

ikke udnyttet optimalt, og det skal ForskerKontakten rette op på.Øge samarbejde mellem forskere og virksomheder

kan styrke de jysk-fynske virksomheders konkurrenceevne.Deltagerne i ForskerKontakten er Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen

i Århus, Danmarks JordbrugsForskning og Aalborg Universitet.