Fireårs-rekord i store virksomhedskonkurser

Ikke siden efteråret 2009 har antallet af store konkurser i erhvervslivet på månedsbasis været så høje som i oktober 2013.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Ikke siden efteråret 2009 har antallet af store konkurser i erhvervslivet på månedsbasis været så høje som i ok­tober 2013. Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik var der i sidste måned 23 store konkurser i er­hvervsvirksomheder med flere end 20 ansatte, og det er det højeste antal siden oktober 2009. Ellers overgås tallet for store konkurser kun i februar-marts-april 2009, hvor det toppede med 29 i april – lige efter kulminationen på finanskrisen og Lehmans Brothers krak i efteråret 2008. Udviklingen er umiddelbart overraskende på grund af mildere vinde i dansk erhvervsliv.

Men brancheeksperter og konkursadvokater vurderer over for Økonomisk Ugebrev, at der med stor sikkerhed er en ny større konkursbølge på vej i dansk erhvervsliv. Vur­deringen er, at bankerne, blandt andet motiveret af Finan­stilsynet, nu giver skruen endnu et drej i forhold til svage erhvervskunder, som de seneste år er blevet understøttet finansielt af bankerne, blandt andet fordi bankerne ikke umiddelbart havde ”råd” til at tage tabene.

Den situation er ændret over det seneste år, hvor bankerne er blevet mere konsoliderede, og nu er oprydningen genstartet, med blandt andet de store konkurser i Pihl & Søn og Sjælsø som klare indikationer på den nye tendens. Billedet er det samme, når der måles på antal konkurser i virksomheder med mere end 15 mio. kr. i omsætning, hvor der var 30 i oktober – det højeste siden januar 2010, altså i knap tre år.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 38.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her