Fint med øget konkurrence

Læs mere
Fold sammen
Et nyt EU-direktiv, som efter planen træder i kraft herhjemme efter sommerferien og, som vil skabe øget konkurrence blandt

det offentliges leverandører, giver ikke anledning til dybe panderynker hos Dansk Handel & Service.Tværtimod

bifalder adm. direktør Søren B. Henriksen den øgede konkurrence.- Øget konkurrence er positivt,

men det er vigtigt, at konkurrencen udspiller sig under åbne og gennemsigtige forhold. Det vil direkte kunne være en fordel

for en række danske virksomheder, fordi vi så får et bedre indre marked. Danske virksomheder vil lettere kunne byde

på offentlige ordrer i de øvrige lande, siger han.Ifølge Søren B. Henriksen har også Dansk

Handel & Service en interesse i en effektiv offentlig sektor.

Dyr velfærd

- Et af de største problemer

herhjemme er jo netop det dyre velfærdssamfund, der er årsag til det meget høje skattetryk. Hvis det offentlige

via sine indkøb kan spare store beløb, må vi gå ud fra, at det letter presset på skatten, forklarer

han.Til gengæld vedgår erhvervsorganisationens direktør, at kommunalreformen med færre, større

kommuner og de nye elektroniske auktionsformer vil sætte de mindre leverandører under pres.- Anderledes kan det

ikke være. Vi kan jo ikke gå ud med et budskab om, at det offentlige ikke skal sikre sig konkurrencedygtige priser ad

den vej at holde liv i de mindre virksomheder. Hvis samfundet ønsker at sikre sig en fortsat underskov af små og mellemstore

virksomheder skal det ske via erhvervspolitikken - ikke ved at begrænse konkurrencen, fastslår Søren B. Henriksen.Han

ser dog ikke helt så pessimistisk på smv''ernes chancer i et mere konkurrencepræget marked, som Holstebros indkøbschef,

Wiktor Lange, gav udtryk for i gårsdagens avis.- Regeringen har netop fremlagt en handlingsplan for "offentlig-private partnerskaber",

som der kan ligge mange muligheder i. Man skal også huske på, at de mindre virksomheder har en helt anden fleksibilitet

end de store, og vi vil givetvis se dem udvikle nye produkter og services, de større ikke kan. Endelig må man ikke glemme,

at de mindre virksomheder jo altså også har mulighed for at samarbejde om opgaver for det offentlige, forklarer Søren

B. Henriksen.Adm. direktør i Jysk Kemi Service A/S, John Thorsø Pedersen, der henter omkring en fjerdedel af sin

omsætning hos offentlige kunder, mener, det i høj grad bliver kommunernes afgørelse, om de mindre leverandører

skal have en chance.- Der er en tendens til, at udbudsmaterialet specielt rettes mod store leverandører, men i sidste

omgang er det jo det offentlige selv, som netop via udbudsmaterialet bestemmer, om de små skal med. Hvis ikke vi får lov til

at byde, er der stort set kun store udenlandske konkurrenter tilbage, siger John Thorsø Pedersen, der i øvrigt er formand

for Nordvestjysk Erhvervsråd.Priserne i bundHan mener i øvrigt ikke, de offentlige indkøbschefer

skal sætte næsten op efter store besparelser.- Konkurrencen er jo i forvejen benhård, og priserne er i dag

presset så langt ned, at jeg har svært ved at se dem blive lavere. Tværtimod kan man jo se rengøringsfirmaerne

klage over, at de ikke kan gøre ordentligt rent til de priser, det offentlige forlanger. Vi har ligefrem set rengøringsvirksomheder

trække sig fra offentlige kunder, fordi prisniveauet har været for lavt, tilføjer John Thorsø Pedersen,

der i øvrigt er C-medlem af IKA, der er en forening for indkøbere i kommuner og amter.