Finanstilsynet ønskede sig uafhængig CIBOR-undersøgelse

Myndighederne ønskede sig en egentlig uafhængig undersøgelse af den kritiserede CIBOR-rentesats, som er blevet kritiseret for at være kunstigt høj i bankernes interesse.

Foto: niels ahlmann olesen. Arkiv.
Læs mere
Fold sammen
Der skulle have været udpeget en offentlig undersøger, som skulle have haft adgang til alle væsentlige dokumenter fra bankerne til at fastslå, om den danske bankrente var sat for højt. Det var i hvert fald ønsket fra Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard, som bad om en sådan løsning i Erhvervs- og Vækstministeriet, viser en mailkorrespondance, som Berlingske Business har fået aktindsigt i: »Det er som nævnt min holdning, at der givet sagens karakter er behov for en egentlig uafhængig undersøgelse af dannelsen af CIBOR-renten.« Ulrik Nødgaard skrev videre, at det skulle pålægges undersøgeren at finde ud af, om CIBOR-renten fra 2003 til i dag var udtryk for, hvad pengeinstitutter i det københavnske interbankmarked havde betalt for usikrede lån. Det skulle også undersøges, om pengeinstitutterne havde overholdt regelsættet for CIBOR-renten, og om Finansrådets Pengemarkedskomité havde ført et passende tilsyn. Desuden foreslog Ulrik Nødgaard, at professorer som Tom Engsted eller Carsten Tanggard kunne udpeges til at være undersøgere. Undersøgelse droppetFinanstilsynet henviste til, at bankerne havde indvilliget i at stille alt relevant materiale til rådighed for undersøgelsen. Alligevel blev forslaget skudt ned i Erhvervs- og Vækstministeriet, som altså ikke mente, at man kunne få adgang til bankernes materiale: »Der blev på et tidspunkt overvejet en ekstern undersøgelse, men dette blev efterfølgende opgivet som følge af, at de involverede banker ikke kan pålægges at udlevere internt materiale,« skriver ministeriet. I stedet nåede ministeriet frem til, at det i den kommende lovgivning vil blive indarbejdet, at Finanstilsynet kan indsamle materiale, som vedrører forhold, der ligger tilbage i tiden. Desuden skal Finanstilsynet overdrage det til politiet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis myndigheden bliver opmærksom på overtrædelser af konkurrenceloven eller straffeloven. Så nogen egentlig undersøgelse bliver der tilsyneladende ikke tale om.