Finanslovsforslaget får en blandet modtagelse

Der blev ikke ligefrem trampet i det afsnit af tribunerne, hvor regeringens venner havde taget opstilling for at overvære offentliggørelsen

af finanslovsforslaget i går.


Allerede kort efter, at finansminister Thor Pedersen havde fremlagt forslaget først

på eftermiddagen var en række organisationer på banen med blandede kommentarer, og blandt dem var også organisationer,

som regeringen normalt burde kunne tælle blandt sine venner.


De havde haft god tid til et forberede kommentarerne, for

der var ikke stor forskel på alle de signaler, den nye regering havde sendt fra sin tiltrædelse og frem til offentliggørelsen

af finanslovsforslaget. I denne periode havde regeringen varslet en række konkrete nedskæringer uden at komme nærmere

ind på en langsigtet strategi. Den kom heller ikke i går, og det faldt en række af interesseorganisationerne for

brystet. Lægemiddelindustrien og Dansk Handel & Service var enige om at efterlyse klarere budskaber om, med hvilke midler

Danmark skal bringe sig ind i vidensamfundet.

Uenighed i byggeriet

Byggeriets organisationer var bemærkelsesværdigt

uenige om det vise i at flytte omkring en halv mia. kr. fra byfornyelsen til nybyggeriet.


Håndværksrådet og

Håndværkets Byfornyelsesselskab rasede over spareforslag, mens Byggeriets Arbejdsgivere, BYG, mener at regeringens kurs

er rigtig.


Håndværksrådet kaldte det også et "uheldigt signal", at regeringen vil fjerne tilskuddene

til vedvarende energi.


Regeringen vil med den ny finanslov tilføre Danmarks Eksportråds udskældte indsats

overfor de små og mellemstore virksomheder ekstra 10 mio. kr. i forhold til SR-regeringens udspil. Danmarks Eksportråds

indsats på det område har netop fået dumpekarakterer i en undersøgelse, som Dansk Industri, DI, gennemførte

blandt sine mindre og mellemstore medlemsvirksomheder.


Men en positiv kendsgerning er konkurrenceevnepakken med lettelser på skatteområdet

for i alt 400 mio. kr., og nye intiativer for 100 mio. kr. ligger fast. Samtidig har Venstre og De Konservative som lovet fjernet

de mange stramninger på erhvervsområdet, som den tidligere regering lagde op til, da den fremsatte sit forslag til finanslov

i efteråret.