Finansloven kan koste TIC dobbelt

Regeringens planer om at skære godt 30 pct. i bevillingerne til landets 16 teknologiske informationscentre, TIC, vækker

forundring i amterne. Skærer regeringen i bevillingerne, må vi også skærer, siger Amtsrådsforeningen.


Landets

16 teknologiske informationscentre, TIC, som hvert år yder gratis rådgivning til 8.000 - fortrinsvis små - virksomheder,

står over for at skulle tage deres aktiviteter op til grundig overvejelse.


Hidtil har staten og amterne delt udgifterne,

som årligt løber op i godt 100 mio. kr., ligeligt mellem sig, men fra og med 2003 vil regeringen flytte 15 mio. kr. fra

TIC-systemet.


Den endelige besparelse kan imidlertid vise sig at blive dobbelt så stor.


Amterne truer nemlig med

at følge trop og smække kassen i og spare et tilsvarende beløb på ordningen, hvis den eksisterende finansieringsform bibeholdes.


-

Vi er meget forundrede over de uhyre dårlige signaler, som regeringen sender med denne besparelse. Det kan samtidig undre, at

en regering, der betegner sig selv som erhvervsvenlig, sådan svigter erhvervslivet. Med den finansieringsform, som systemet

bygger på, betyder det jo, at går statens tilskud ned, vil amternes støtte også gå ned. Hvorfor skule

amterne bide til bollen, hvis regeringen ikke følger sine forpligtigelser over for virksomhederne, siger næstformand

i amtsrådsforeningen Bent Hansen (S).


Bent Hansen erkender, at der endnu er tale om et oplæg til næste års finanslov,

hvilket levner plads til forhandlinger.Forhandlinger

Forhandlinger er også, hvad Jette M. Arnskjold ønsker.

Hun er direktør i TIC Danmark, der koordinerer arbejdet mellem centrene.


Hun tager foreløbigt regeringens udspil

til besparelser med ro. I løbet af foråret vil TIC-systemet bliver grundigt evalueret.


Hvert center har som offentlig

institution udarbejdet en resultatkontrakt med staten. Disse kontrakter udløber i år, og sammen med evalueringen giver

det de involverede parter lejlighed til at drøfte detaljerne i TIC-systemet.


Jette Arnskjold forventer, at finansieringsformen

også kommer op til diskussion, herunder om amterne skal betale mere til TIC.


- Jeg tror, vi skal se dette som en form for

revurdering af hele systemet. I dag er der regionalt så stor interesse for erhvervsudvikling, at vi gerne vil være med

til at diskutere, om den nuværende fordeling mellem amter og stat overhovedet er retfærdig, siger Jette M. Arnskjold.


-

Ligesom vi rådgiver virksomhederne om, hvad de kan gøre bedre, er der sikkert også noget, der kan gøres

bedre i TIC-systemet, siger Jette M. Arnskjold.


Hun hæfter sig dog ved, at TIC i kraft af sit landsdækkende netværk

har en styrke, som det kan være svært at føre national erhvervspolitik uden. Derfor bør det offentlige fortsat

gå ind og finansiere en del af systemet.


Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Økonomi- og Erhvervsminister

Bendt Bendtsen (K).