Finanslov med forbedringer for erhvervslivet

Når regeringen fremlægger sit finanslovsforslag 29. januar, vil det indeholde nye udgifter for i alt fem mia. kr. Heraf

vil en halv mia. kr. gå direkte til at forbedre erhvervslivet konkurrenceevne, mens regeringen vil afsætte 400 mio. kr.

til forskning.


Selvom regeringen fortsat ikke vil gå i detaljer med indholdet af Finanslovsforslaget 2002, løftede

statsminister Anders Fogh Rasmussen dog sløret for, hvordan Venstre og Konservative ønsker at omfordele pengene i store

træk.


I august sidste år fremlagde Socialdemokratiet og De Radikale et Finanslovsforslag med samlede udgifter på

425 mia. kr. og samlede indtægter på 444 mia. kr. VK-regeringen lægger ifølge statsministeren op til at bruge

fem mia. kr. mere på at indfri partiernes løfter i valgkampen, mens skattestoppet betyder to mia. kr. mindre på

indtægtssiden i forhold til, hvad S og R havde budgetteret med.


De i alt syv mia. kr. som kommer til at mangle på

statens husholdningsbudget i forhold til SR-finanslovsforslaget, skal finansieres ved besparelser.


I forhold til de udmeldinger,

der har føget gennem luften siden V og K kom til regeringsmagten er der ikke tale om de store overraskelser, og overraskelser

bliver der næppe heller tale om, når finansloven foreligger i detaljer 29. februar, forsikrede Anders Fogh Rasmussen på

pressemødet.


- Der vil være tale om en skygge af de løfter, som regeringen afgav i valgkampen, både

når det gælder finansieringen af de syv mia. kr. og anvendelsen af dem, sagde statsministeren.

Forskning

For erhvervslivets

vedkommende samler interessen sig om konkurrenceevnepakken på en halv mia. kr. Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen

(K) ventes at komme med et konkret udspil senere på måneden, men har allerede afsløret, at pakken vil indeholde

lempelser af kredittiderne til det offentlige, bedre mulighed for generationsskifte med nære medarbejdere, lempeligere regler

for beskatning af aktieoptioner og mindre administrativt bøvl.


Samtidig ventes det, at de 400 mio. kr. ekstra til forskning

primært vil gå til at styrke den fri forskning, herunder især natur- og sundhedsvidenskab samt teknisk videnskab.
videnskabs- og it-fronten ventes det også, at regeringen vil finde penge til bl.a. at gennemføre en revideret hjemme-pc-ordning

og til at fremskynde indførelsen af digitale signaturer i det offentlige, hvilket skal være med til at lette kontakten

mellem det offentlige og borgere og virksomheder.

Besparelse på vejAnders Fogh Rasmussen var efter ministermødet

forholdsvis tavs om, hvor præcist regeringen vil finde besparelser. Regeringen står dog klippefast på at skære

1,5 mia. kr. i ulands- og miljøbistanden, ligesom omkring 60 råd, nævn og centre må lade livet. Endvidere

har ministerierne fået besked på at spare en pct. på budgettet alene i år.


Erhvervslivet vil næppe

undgå at mærke besparelserne. Blandt andet ventes det, at en række tilskudsordninger på miljø- og energiområdet

forsvinder, ligesom beskæringer af råd, nævn og centre også vil ramme det erhvervspolitiske område.