Finanslov lader små virksomheder i stikken

Finanslovsforslaget er næsten kemisk renset for initiativer rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Foto: Colourbox
Landets små og mellemstore virksomheder må gå regeringens forslag til finansloven for 2010 igennem med en tættekam, hvis de vil gøre sig håb om at finde initiativer, som kommer dem til gode.
I løbet af årets første otte måneder er indbetalingen af moms- og A-skat blevet udsat, ligesom danskerne i juni kunne få deres SP-penge udbetalt. I øjeblikket arbejder regeringen på at fastsætte rammerne for sin Erhvervspakke til små og mellemstore virksomheder, hvor fem milliarder kroner sættes af til at komme mindre virksomheder til undsætning. I forslaget til finansloven er det til gengæld svært at få øje på opbakning.

- De få nye tiltag i finanslovsforslaget for 2010, som ikke allerede var vedtaget eller annonceret med andre initiativer i løbet af 2009, drejer sig om Globaliseringspuljen på ca. 2,2 milliader kroner. Denne pulje går i regeringens forslag nærmest systematisk uden om smv-relevante områder. Med lidt god vilje er det faktisk kun en pulje på 109 mio. kr. til innovation og iværksætteri, som rammer inden for skiven i forhold til hverdagen i erhvervslivets rygrad bestående af tusindvis af smv’ere. Her er det Dansk Erhvervs klare opfattelse, at en langt større del af globaliseringsmidlerne bør målrettes iværksætteri og innovation frem for det ofte noget mere højtravende forsknings- og udviklingsområde, siger Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

DI: »Kig på fristerne«

Den samlede globaliseringspulje skal i 2010 afsætte i alt 8,7 milliarder kroner af sine samlede 42,5 milliarder kroner. Det er 2,2 milliarder kroner mere end i 2009. Den største pose penge fordeles inden for forskning og udvikling, hvor der afsættes næsten fire mia. kr. Til brugerdreven innovation er der til sammenligning blot afsat 109 miilioner kroner, hvilket er samme niveau som for 2009.

DI er landets største erhvervsorganisation, og her er man mere positiv over for finanslovsforslaget, fordi der er en Erhvervspakke på vej. Regeringen har lagt op til, at der i pakken skal være tre hovedområder, som skal gavne de små og mellemstore virksomheder. Det drejer sig om vækstkaution, eksportkaution og risikovillig kapital.

- Vi savner dog, at man kigger på eksportfremmemidler, hvor man kan dokumentere, at de penge, man investerer, kommer igen, siger Thomas Møller Sørensen, chef for DI’s afdeling for mindre og mellemstore virksomheder.

- Vi synes også, at det er oplagt at kigge på fristerne for A-skat og moms. Hver tredje af vores små og mellemstore virksomheder siger, at udsættelsen af fristerne har stor betydning for deres virksomhed. Så vi ved, det virker, og vi synes, at det er oplagt, at vi forlænger fristerne med et halvt år. I løbet af den tid bør vi kigge på, om vi kan få nogle mere rimelige betalingsfrister i det hele taget, siger han.

Forslag endnu ukendt

I andre lande er det meget normalt at have ti-dages frist til at betale A-skat. I Danmark skal skatten til gengæld betales samme dag, som der bliver udbetalt løn, medmindre du betaler mindre end en million kroner i skat om måneden. Det svarer rundt regnet til, at du har omkring ti ansatte.
Det er endnu usikkert, hvornår regeringen offentliggør sit endelige forslag til en Erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

Dansk Erhverv deler DI’s ønsker om øget eksportfremme og forlængelse af indbetalingsfrister for moms og A-skat. Organisationen peger desuden på, at en anden flig af finanslovsforslaget foruden midlerne til brugerdreven innovation kommer mindre virksomheder til gode. Det handler om en post på 150 millioner kroner, som er afsat til nedrivning af faldefærdig bygninger. Dette var imidlertid allerede blevet aftalt i forbindelse med kommuneaftalen fra juni.