Finansbrylluppet kommer, bare ikke lige nu

Endnu engang er debatten om en fusion af bank- og realkredittens interesseorganisationer blusset op.

Foto: Søren Bidstrup.
Læs mere
Fold sammen

Som det med jævnlige mellemrum har været tilfældet de seneste ti år. Og set udefra giver det da heller ikke megen mening at have hele tre lobbyorganisationer, der langt hen ad vejen er sat i verden for at sige og gøre det samme. Og dog.

Så vidt Berlingske erfarer, er der ikke aktuelle planer eller aftalt møder henover efteråret for at få interesserne til at mødes i èn fælles organisation. I dag varetager Finansrådet bankernes interesser, mens Realkreditrådet og Realkreditforeningen taler realkredittens sag. Realkreditforeningen har blot tre medlemmer, hvoraf de to store er Danske Banks og Nordeas realkreditselskaber. Det, som pludselig har fået fusionsdebatten til at blusse op på ny, er signalerne fra Finansrådet. Her er der kommet en ny direktør, tidligere tilsynschef Ulrik Nødgaard, og han har fra starten ikke bare talt bankernes sag, men også kastet sig ud i et forsvar for realkreditten.

Det er et godt gæt, at en af de opgaver, som Ulrik Nødgaard har fået i opdrag af sin formand, bankdirektør Tonny Thierry Andersen fra Danske Bank, er at gøde jorden for den fusion, som givetvis kommer, bare ikke lige nu.

Så sent som i Berlingske Business torsdag gik Nødgaard ud og kommenterede klassiske realkreditspørgsmål, nemlig om nye priseksplosioner på boligejernes realkreditlån, hvis de skærpede EU-initiativer om øgede kapitalkrav, der ligger i støbeskeen, bliver gennemført. Meget forenklet sagt, så skal den danske finansielle sektor sammen med de danske politikere have EU-politikerne overbevist om, at den nye regulering fra Basel-komitéen ganske enkelt smadrer det klassiske danske realkreditsystem.

 

Set udefra skulle man således synes, at hele den finansielle sektor har de samme interesser. Sådan er det dog ikke i virkelighedens verden, fordi de fusionsforhandlinger, der eventuelt måtte komme, også kommer til at handle om magtforholdene for spillerne på den interne danske scene. Altså magtforholdet mellem de tre store, Danske Bank, Nordea og Nykredit.

Med Jyske Banks overtagelse af BRFkredit står Nykredit og dets selskab Totalkredit (næsten) ene tilbage på den scene, der skal forsvare den klassiske realkredit. Nok har både Nordea og Danske Bank også realkreditselskaber, men skal man tænke onde tanker, kunne man forestille sig, at disse storbanker ikke har så meget imod, at realkreditten bliver presset, eftersom der så bliver en større bid til bankerne og dermed en større indtjening til bankerne. På Nykredits bekostning. Fordi billige realkreditlån flyttes over som dyrere banklån.

Læg hertil at det også internt i Finansrådet ikke er helt så ligetil at få medlemmerne til at tale med én tunge. Der er en gruppering af store banker og en stor gruppering af regional- og lokalbanker.

Mange vil sige, at magten i Finansrådet ligger hos de to storbanker, men reelt kan disse banker ikke gøre noget uden opbakning fra lokalbankerne. Og nu kommer det problematiske. Stort set alle disse lokalbanker er koblet op på Nykredit-familien med et konkret samarbejde med Totalkredit. Der er således forskelligartede interesser på spil, som kan gøre det svært at finde en fælles strategisk platform at prioritere ud fra og lobbye ud fra. Lidt provokerende kunne man sige, at lokalbankerne måske passer bedre ind i Realkreditrådet end i Finansrådet.

Hertil kommer de klassiske komplikationer ved fusioner. Nemlig om hvem der skal være direktør, hvem der skal være formand, hvad organisationen skal hedde osv.

Med til at gøre billedet endnu mere mudret er det, at Nykredit i øvrigt også har en bank, Nykredit Bank, der er medlem af Finansrådet. Nykredits topchef Michael Rasmussen har tidligere som bankdirektør i Nordea været formand for Finansrådet. Frygten for Nykredit, landets største realkreditselskab, må være, at dette instituts særlige krav og ønsker reduceres og helt forsvinder i et bunkebryllup mellem Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen. Og så har man i øvrigt endnu ikke taget stilling til, om også Forsikring & Pension skal inviteres med til festen.

Derfor er der pt. alt for mange uafklarede forhold til, at fusionsforhandlinger konkret kan gå i gang. Men ingen tvivl om, at Ulrik Nødgaard skal/kan gøde jorden.