Ferieboliger i udlandet ramt af nyt skattestop

Regeringens nye lovforslag, der skal bremse stigningerne i ejendomsværdiskatten, kan blive en alvorlig bet for danskere, som

vil købe en feriebolig i udlandet. På flere punkter er reglerne nemlig forskellige for danske og udenlandske ejendomme.


Specielt

når det gælder forbedringer af feriehuset på for eksempel den spanske solkyst, kan der opstå problemer. Fremover

skal ejerne af sådanne huse opgive alle forbedringer på selvangivelsen.


Værdien af ejendommen vil for Told

og Skat herefter stige med præcist det beløb, som forbedringerne har kostet, hvis ikke anden værdi kan dokumenteres.


Men

det er meget usikkert, hvor meget en bolig stiger i pris, når der er lavet forbedringer.


- Generelt set bør ejerboliger

i Danmark og i udlandet behandles ens. At der er denne forskelsbehandling på de to typer ejendomme, kan være svært at

forstå for den almindelige borger, siger skatterådgiver og partner i KPMG, Ursula Riis.


Skatteminister Svend Erik

Hovmand (V) fremsatte i begyndelsen af februar lovforslaget, der skal lægge et loft over stigningerne i ejendomsværdiskatten.


For

ejerboliger i Danmark kan grundlaget for skatten som udgangspunkt ikke stige ud over det beløb, som der står på

forskudsregistreringen for 2002.


Heller ikke for huse eller ejerlejligheder købt i år 2003 og årene fremover.

Derved skulle de danske boligejere være sikret mod at blive flået i skat.


Men for den stadig større gruppe

af danskere, som har mod på at købe en feriebolig i udlandet, er billedet langt fra så entydigt.

Ikke entydigt

I

lovforslaget står der, at "der i øvrigt er en formodning for handelsværdien stiger med byggeomkostningerne

medmindre andet dokumenteres".


Men det system er langt fra optimalt, og hvis den enkelte boligejer opgiver de forkerte tal

til Told og Skat, er det strafbart, påpeger Ursula Riis.


- I mange lande har man ingen offentlig vurdering og kender ikke

den slags systemer. Det er utroligt svært at sige eller dokumentere, hvor meget en ejendom i for eksempel Spanien stiger i værdi

efter en eventuel forbedring, siger Ursula Riis.


Derfor er skattestoppet langt fra entydigt. Samtidig gælder, at for ejendomme

beliggende i udlandet købt efter 1. januar 2001 er det handelsprisen i købsåret, der er afgørende for størrelsen

af skatten.


Problemet er, at der i et land som Spanien er der udsigt til årlige prisstigninger på ejerboligerne på

op til måske 20 pct. Danskere med lyst til at købe en feriebolig under de sydlige himmelstrøg vil således

blive mødt med en ganske betydelig skatteregning.


Den regning vil sandsynligvis blive langt mindre for en tilsvarende ejendom

købt i Danmark.


- Som forslaget ser ud nu kommer skattestoppet ikke til at gælde for den slags hushandler, siger

Ursula Riis.